System ratowniczo-gaśniczy na najwyższym poziomie

Kolejna partia sprzętu trafiła do jednostek straży pożarnych z województwa lubelskiego. Dziś w Krasnymstawie odbyła się uroczystość przekazania 43 quadów z przyczepami zakupionych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich. W wydarzeniu uczestniczył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

System ratowniczo-gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i służy ratowaniu życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także prognozowania, rozpoznawania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

– W ramach nowej perspektywy unijnej przygotowaliśmy autorski plan wsparcia ochotniczych straży pożarnych w regionie. Nowoczesny sprzęt wesprze strażaków w likwidacji skutków zdarzeń, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego, w szczególności w trudnodostępnym terenie – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W systemie tym to jednostki PSP najkrócej i najszybciej reagują na miejscu zdarzenia i to właśnie często od nich zależy sprawny przebieg akcji ratunkowej. Dzięki środkom z Funduszy Europejskich Jednostki Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego zostały wyposażone w pojazdy i specjalistyczny sprzęt ratowniczy do działań związanych ze zwalczaniem skutków zmian klimatu, zmianami w środowisku naturalnym oraz zagrożeniami cywilizacyjnymi, które ułatwią i usprawnią przeprowadzanie akcji ratunkowych.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie mogła podjąć tę inwestycję dzięki wsparciu w ramach Działania 3.1 Bezpieczeństwo ekologiczne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dofinansowanie uzyskał projekt „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”. Całkowita wartość projektu to ponad 130,6 mln zł, natomiast dofinansowanie z UE wynosi prawie 107,5 mln zł.

Quady trafiły do straży pożarnej

Podczas uroczystości w Krasnymstawie sprzęt w postaci quadów z przyczepami trafił do jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatów:

chełmskiego (11 sztuk),
hrubieszowskiego (6 sztuk),
krasnostawskiego (8 sztuk),
łęczyńskiego (5 sztuk),
świdnickiego (3 sztuki),
tomaszowskiego (10 sztuk).

Łącznie 43 quady z przyczepami.

Wcześniej takie quady trafiły do powiatu radzyńskiego i bialskiego.

Przypomnijmy, że w ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie projektu ze środków unijnych PSP i OSP w naszym regionie otrzyma 167 quadów z przyczepami, które są niezbędne m.in. do prowadzenia działań ewakuacyjnych. Do tej pory przekazane zostały już trzy partie quadów z przyczepami 85 jednostkom straży z powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego janowskiego, kraśnickiego i opolskiego, radzyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, włodawskiego, bialskiego. Wartość jednego takiego pojazdu to 80 tys. zł.
Bezpieczne akcje ratownicze

Wyposażenie jednostek PSP i OSP z terenu województwa lubelskiego w pojazdy i specjalistyczny sprzęt ratowniczy wesprze strażaków w likwidacji skutków zdarzeń, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego, w szczególności w trudnodostępnym terenie (m.in.: w zakresie ratownictwa wysokościowego, technicznego, ekologicznego, chemicznego, wodnego i przeciwpowodziowego), a także stanowi kompleksowe rozwiązanie dostaw wody pitnej w sytuacjach kryzysowych. Dzięki Funduszom Europejskim strażacy będą mogli skuteczniej przeprowadzać akcje ratunkowe na obszarze całego województwa. Sprawniejsza będzie też ewakuacja osób poszkodowanych w wypadkach na drogach.

Projekt ma charakter ponadlokalny i jest realizowany na terenie całego województwa lubelskiego. Sprzęt, który otrzymają PSP, to nie tylko quady, ale także łodzie, ciężkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze i inny mniejszy sprzęt, który posłuży podczas akcji ratowniczych.

Korzyści dla regionu i strażaków

Lepszy sprzęt i zaplecze techniczne z pewnością pozytywnie przyczyni się do poprawy:

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu;
efektywności prowadzonych działań ratowniczych;
możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym;
systemu ochrony obszarów przygranicznych RP i strefy Schengen;
bezpieczeństwa ekologicznego na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych i cennych przyrodniczo.