8,94 mld zł na kontach rolników – dobiega końca wypłata zaliczek z tytułu płatności za 2023 rok

Do 29 listopada rolnicy otrzymali 8,94 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych w ramach kampanii 2023. Wypłaty zaliczek potrwają do końca listopada. W grudniu rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Trwa realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Do 29 listopada wypłacono 8,94 mld zł. Z tej kwoty 7,85 mld zł to płatności bezpośrednie – wpłynęły one na konta ponad 1,19 mln rolników. Z kolei 1,09 mld zł trafiło do 734 tys. gospodarzy z tytułu płatności ONW.

W tegorocznej kampanii złożono 1,24 mln wniosków, a pula środków wynosi blisko 17 mld zł. Zaliczki są wypłacane sukcesywnie od 16 października 2023 r. Ich realizacja zakończy się 30 listopada. Natomiast 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie płatności końcowych. Środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W ramach tegorocznej kampanii są one wypłacane na poczet płatności bezpośrednich – w tym płatności dla małych gospodarstw i przejściowego wsparcia krajowego (w wysokości 70 proc.) oraz z tytułu płatności ONW (85 proc.). Zaliczki otrzymują gospodarze spełniający warunki kwalifikowalności, także Ci wytypowani do kontroli na miejscu.