Wisznice wśród najlepszych gmin w województwie lubelskim!

W czwartek, 30 listopada, w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się uroczysta gala, na której wręczono wyróżnienia dla najlepszych gmin naszego regionu. W wydarzeniu udział wzięło prawie 100 włodarzy z województwa, eksperci i partnerzy. Galę uświetnili swój obecnością Bolesław Gzik, Wicewojewoda Lubelski oraz Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina.

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2023 został zorganizowany już po raz siódmy przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Ocenie poddano wszystkie gminy z województwa lubelskiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina oraz Zamościa.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Intencją organizatorów jest to, aby organizowany corocznie Ranking był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych.

Podczas tworzenia rankingu brano pod uwagę średnioroczne dochody własne budżetów gmin na , średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca, średnioroczny wskaźnik zadłużenia, wydatki bieżące na administracją publiczną, średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na jednego mieszkańca, liczbę podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców, udział bezrobotnych, udział ludności w wieku produkcyjnym, średnioroczny przyrost naturalny na tysiąc osób, średnioroczne saldo migracji na tysiąc osób oraz odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat.

Liderem Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023 został Puchaczów, Wisznice w czołówce!

W Rankingu w kategorii gmin wiejskich zwyciężył Puchaczów, na drugim miejscu uplasował się Wojcieszków, na trzecim Głusk, na czwartym Wisznice a piąte miejsce zajął Księżpol. W kategorii gmin miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajął Nałęczów, a na kolejnych uplasowały się odpowiednio: Janów Lubelski, Józefów, Łęczna oraz Piaski. Jeżeli chodzi o miasta, najwyższe miejsce na podium przypadło dla Świdnika, kolejne miejsca zajęły: Biłgoraj, Stoczek Łukowski, ex aequo na 4. pozycji: Lubartów i Tomaszów Lubelski oraz Włodawa.

Wyłoniono też gminy będące liderami w każdym z powiatów województwa lubelskiego. W powiecie bialskim są to Wisznice, w biłgorajskim – miasto Biłgoraj, w chełmskim – miasto Rejowiec Fabryczny, w hrubieszowskim – miasto Hrubieszów, w janowskim – Janów Lubelski, w krasnostawskim – miasto Krasnystaw, w kraśnickim – Dzierzkowice, w lubartowskim – miasto Lubartów, w lubelskim – Głusk, w łęczyńskim – Puchaczów, w łukowskim – Wojcieszków, w opolskim – Poniatowa, w parczewskim – Parczew, w puławskim – Nałęczów, w radzyńskim – miasto Radzyń Podlaski, w ryckim – Ryki, w świdnickim – miasto Świdnik, w tomaszowskim – miasto Tomaszów Lubelski, we włodawskim – miasto Włodawa, a w powiecie zamojskim Krasnobród.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym samorządom!

Ranking został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublina, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz medialnymi przez TVP3 Lublin, Radio Lublin, Tygodnik Wspólnota, Gazetę Biłgorajską, Tygodnik Nowy Tydzień, Tygodnik Super Tydzień, Tygodnik Słowo Podlasia, Tygodnik Podlaski oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy, a także Radio Bon Ton. Partnerzy biznesowi wydarzenia:  ProPolis Consultung Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., Kingspan Water & Energy, Comarch S.A., Generator Innowacji, Nowa Szkoła.

Natalia Gmurkowska, FRDL RO w Lublinie