Lech Sprawka przestaje być wojewodą lubelskim. Na koniec podziękował naszej redakcji.

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka żegna się ze swoim urzędem. Jego miejsce zajmie polityk Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Komorski. Już dzisiaj wiemy, że przed poprzednik wyjątkowo wysoko zawiesił przed nim poprzeczkę, bo ostatnie cztery lata, to mimo ogromnych zewnętrznych trudności i przeciwności był dobry czas dla naszego województwa, które w tych trudnych czasach miało świetne kierownictwo.

Tradycyjnie jak w ubiegłych latach z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się wigilijne spotkanie – czas wspólnego kolędowania, dzielenia się opłatkiem i składania życzeń świąteczno-noworocznych.

W tym roku było to spotkanie wyjątkowe, bo pożegnalne. Swoje funkcje przestają bowiem pełnić wojewoda Lech Sprawka i jego zastępcy.

W kolędowaniu, uczestników spotkania poprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pod kierownictwem Krzysztofa Kramka. Betlejemskie Światło Pokoju – „poświadczenie wzajemnego zrozumienia, znak pokoju, symbol pojednania między narodami”, przekazali na ręce wojewody lubelskiego harcerze Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego.

– Betlejemskie Światło Pokoju to symbol pokoju ważny w wielu wymiarach, ale w ostatnim czasie ten symbol ma szczególne znaczenie w kontekście wojny na Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie. Konfliktów, gdzie pragnienie pokoju jest szczególnie istotne jest na świecie coraz więcej i myślę, że to święto miłości, jakim jest Boże Narodzenie, może sprawić, że społeczeństwo globalne się opamięta i wrócimy na pokojową ścieżkę – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

– W Boże Narodzenie wszystkie drogi prowadzą do domu. Niech zatem w Waszych domach zagości teraz i w przyszłości miłość i radość. Niech kielich wszelkich życzeń wypełni się obfitym błogosławieństwami, a wszystkie drogi prowadzą do pokoju w każdym domu, w każdej rodzinie, w naszym województwie, w Polsce i na całym świecie. Niech aurę tych świąt i nowego roku wypełnią uczucia wzajemnej wdzięczności w wymiarze rodzinnym i wspólnotowym. Ja, wszystkim Państwu jestem bezgranicznie wdzięczny za te cztery lata wspólnoty celów i działań – podkreślał Lech Sprawka.

Ogromnym wyróżnieniem dla naszej redakcji było osobiste podziękowanie, które złożył nam odchodzący wojewoda.

To dla nas ogromne wyróżnienie, ale też wyzwanie, by zawsze rzetelnie informować o sprawach najważniejszych.

W spotkaniu przedświątecznym uczestniczyli m.in.: abp Stanisław Budzik metropolita lubelski, prawosławny arcybiskup lubelski i chełmski Abel, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy w Lublinie ks. Grzegorz Brudny, wicewojewodowie Robert Gmitruczuk i Bolesław Gzik, wicemarszałkowie województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski i Michał Mulawa oraz członek zarządu województwa lubelskiego Bartomiej Bałaban, dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Agata Grula, przedstawiciele wszystkich szczebli władz samorządowych, administracji zespolonej i niezespolonej, jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia oraz konsultantów wojewódzkich, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, związków pracodawców i związków zawodowych, przedstawiciele związków i stowarzyszeń kombatanckich, Wojska Polskiego, służb mundurowych i agencji, władz uczelni wyższych i środowiska oświatowego, przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, rad i organów pomocniczych działających przy Wojewodzie Lubelskim, a także dyrektorzy, kierownicy i pracownicy Urzędu.

Każdy z nas powinien znaleźć swoje Betlejem, a Betlejem jest wszędzie tam, gdzie człowiek wyciąga dłoń w geście pojednania do drugiego człowieka, gdzie pochyla się nad tymi, którzy cierpią i potrzebują pomocy. Betlejem jest wszędzie tam, gdzie panuje miłość, porozumienie i pokój. Chciałbym serdecznie podziękować Panu Wojewodzie za to, że przez cztery lata jego niełatwej posługi, w różnych dramatach i trudnych sytuacjach udawało mu się znajdować Betlejem – takie miejsce, w którym można było dać ludziom trochę światła, nadziei i konkretną pomoc – mówił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Źródło: LUW/ podlaski.info
Fot. Katarzyna Link/LUW Lublin