Nienawiści do religii uczył się w domu? Dziadek nowego wojewody był prominentnym lubelskim komunistą

Na kilka dni przed świętami wojewoda lubelski Krzysztof Komorski znalazł się na ustach całej Polski, kiedy jako pierwszy z nowo mianowanych wojewodów zdecydował się zdjąć krzyż z reprezentacyjnej Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i wyprowadzić z niej bożonarodzeniową szopkę. Teraz okazuje się, że tradycje walki z religią Komorski musiał wynieść z rodzinnego domu. Jak wynika z akt IPN, jego dziadek znacznie zasłużył się w budowaniu komuny na terenie naszego województwa.

– Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Są to standardowe, rutynowe działania, które przyszły mi w pierwszej kolejności do głowy po wejściu do tej sali – powiedział Komorski, tłumacząc swoją decyzję o zdjęciu krzyża ze ściany Sali Kolumnowej lubelskiego urzędu. 

I tu trzeba przyznać, wojewoda niezbyt się pomylił. Walka z wiarą i symbolami religijnymi były rutynowymi i standardowymi działaniami, jakie podejmowały komunistyczne władze wobec Kościoła. A komunistyczne tradycje w domu wojewody musiały być silne, bo jego dziadek Stanisław Komorski, według akt IPN, był znanym działaczem PZPR naszego województwa.

Członek PZPR od 1962 r. Należał także do ZHP (1947-1949), ZMP (od 1949 r.), KMW (1956-1958), ZMS (1959-1966: II sekretarz KZ przy KW MO w Lublinie). Był członkiem Egzekutywy OOP PZPR, I sekretarzem OOP PZPR przy Wojewódzkim Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki w Lublinie oraz I sekretarzem POP PZPR przy Urzędzie Powiatowym w Lublinie, a także I sekretarzem partii w Nałęczowie.

Podczas, gdy major Zapora czy pułkownik Ciepliński walczyli o wolną Polskę młody Komorski już działał w komunistycznym wówczas ZHP i młodzieżowej przypartyjnej przybudówce ZMS. Cóż, wzorzec godny naśladowania…

Zresztą i po latach Stanisław Komorski na swoim Facebooku jasno opowiedział się po konkretnej stronie politycznej.

 

Słowniczek:

ZMP – Związek Młodzieży Polskiej (młodzieżowa organizacja ideowo-polityczna, działająca w Polsce w latach 1948–1957 i wzorowana na radzieckim Komsomole)

KMW –  Koła Młodzieży Wojskowej, organizacja młodzież. powołana 1958 na mocy rozkazu min. obrony nar. politycznie podporządkowane PZPR; KMW skupiały żołnierzy WP, którzy przed rozpoczęciem służby wojsk. byli czł. ZMS, ZMW, ZSP lub instruktorami ZHP.

ZMS – Związek Młodzieży Socjalistycznej, peerelowska organizacja młodzieżowa powstała w 1957 roku.  Głównym celem działalności ZMS było przygotowywanie członków do wstępowania w szeregi PZPR.

KZ przy KW MO- Komitet Zakładowy przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej

Egzekutywa OOP PZPR – komitet wykonawczy Oddziałowej Organizacji Partyjnej PZPR

POP – podstawowa organizacja partyjna, najmniejsza jednostka (komórka) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podstawowe organizacje partyjne istniały w zakładach pracy, uczelniach i instytucjach kulturalnych w latach 1949–1989.