Samorząd województwa wspiera straż pożarną

Dziś w OSP w Piotrowicach (gmina Strzyżewice) odbyła się konferencja prasowa związana z ogłoszeniem konkursu „Lubelskie wspiera OSP”. Samorząd Województwa Lubelskiego wyasygnował na ten cel 6 mln zł. W spotkaniu uczestniczyli marszałek Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Michał Mulawa.

Ochotnicze straże pożarne odgrywają kluczową rolę w regionie – chronią życie, zdrowie i mienie lokalnej społeczności. Przed służbami ratowniczymi, będącymi często „na pierwszej linii frontu”, stawiane są coraz większe wyzwania, rosną też społeczne oczekiwania.

Po strategicznym projekcie Województwa Lubelskiego dofinansowanym z Funduszy Europejskich wyszliśmy z kolejną inicjatywą skierowaną do ochotniczych straży pożarnych. OSP z województwa lubelskiego będą mogły wykorzystać środki na doposażenie osobiste i zakup sprzętu. Ta grupa zawodowa cieszy się dużym zaufaniem społecznym i jest gwarantem sprawnego systemu bezpieczeństwa naszego kraju, dlatego ten projekt skierowany jest właśnie do strażaków ochotnikówmówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Premierowa edycja konkursu otwartego

W odpowiedzi na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców regionu Samorząd Województwa Lubelskiego po raz pierwszy na taką skalę zainicjował konkurs na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego regionu. Na ten cel wyasygnowano środki w wysokości 6 milionów złotych. Otwarty konkurs ofert pt. „Lubelskie wspiera OSP” skierowany jest do organizacji pozarządowych.

Ważniejsze informacje o projekcie:

  • Termin składania ofert: 26 stycznia 2024 r.
  • Termin realizacji zadania: do 30 września 2024 r.
  • Miejsce składania ofert: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
  • Kwota przeznaczona na dotacje: 6 000 000 zł

Spotkania informacyjne w powiatach

W celu ułatwienia dostępu do środków finansowych wszystkim zainteresowanym jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o zorganizowaniu w każdym powiecie z terenu województwa lubelskiego spotkań informacyjnych dot. konkursu ofert. Podczas spotkań przedstawiciele jednostek OSP będą mogli uzyskać szczegółowe informacje nt. możliwości aplikowania o środki finansowe z budżetu Województwa Lubelskiego i procedury przyznawania dotacji oraz zapoznają się z instrukcją wypełniania wniosku.

Wyposażenie jednostek po konkursie

Głównym celem konkursu jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie. Zadanie publiczne z zakresu bezpieczeństwa publicznego zostało określone w „Programie współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Pieniądze można uzyskać na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na obszarze naszego regionu – w tym na zakup niezbędnego sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem – oraz na wyposażenie strażaków ochotników w niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

Jednostki PSP i OSP z terenu województwa lubelskiego
dofinansowane ze środków unijnych

Już po raz kolejny Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie dofinansowuje straż pożarną w regionie. W tym roku wsparliśmy jednostki OSP i PSP przy pomocy programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie otrzymała na projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości niemal 107,5 mln zł (przy całkowitej wartości projektu ponad 130,6 mln zł).

W ramach realizowanego projektu odbyło się pięć uroczystości przekazania ciężkiego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w różnych miastach województwa lubelskiego. Zakupiono m.in. 44 pojazdy ratowniczo-gaśnicze, 2 samochody z drabinami mechanicznymi, 7 łodzi, 167 quadów, wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań ewakuacyjnych oraz długoterminowych, a także podstawowe narzędzia do likwidowania skutków nawałnic i silnych wiatrów (173 motopompy i tyle samo zestawów pilarza), rozszerzone zostały także elementy związane z monitorowaniem i ostrzeganiem przed zagrożeniami (21 dronów).