W tym roku autostradą z Białej Podlaskiej do Warszawy nie dojedziemy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła plany budowy nowych dróg na kolejne lata. W 2024 roku ma zostać ogłoszony przetarg na budowę ponad 25 km przedłużenia autostrady A2, od Białej Podlaskiej do węzła Dobryń. To odcinek, o który zabiegał senator Grzegorz Bierecki. Ma on zapewnić m.in  dojazd do Terminala Samochodowego Koroszczyn, na którym odprawiane są pojazdy przekraczające granicę z Białorusią. Pozostaje mieć nadzieję, że nowy rząd nie wycofa się z tych planów, bo na niektórych odcinkach już powstają opóźnienia.

Jak wiemy, prace budowlane i projektowe autostrady A2 na wschód od Warszawy do granicy państwa z Białorusią przez lata szły pełną parą. Jak zapewnia GDDKiA nie ma się to zmienić i w przyszłym roku autostrada A2 ma być sukcesywnie wydłużana. Dzięki otwarciu dwóch kolejnych odcinków arteria zostanie dociągnięta do Siedlec.  Niestety już okazuje się, że na razie nie będzie jednak jeszcze można korzystać ze środkowego odcinka A2 między Mińskiem Mazowieckim a Siedlcami. Ten fragment powinien miał być ukończony w 2024 r. jednak ze względu na procedury termin oddania przełożono na przyszły rok. Do 2025 roku autostrada A2 powinna dotrzeć też do Białej Podlaskiej. Mamy nadzieję, że tak się stanie i nic nie stanie na przeszkodzie, bo pamiętamy, jak obecna ekipa rządząca przez lata traktowała Polskę Wschodnią i nie była zainteresowana przedłużaniem „Dwójki”.

Liczymy, że dzięki zaawansowaniu prac, które osiągnięto dzięki zaangażowaniu poprzedniego rządu nowa ekipa już nie będzie miała możliwości wycofania się z tych planów.

Pytanie, jaki los czeka dalszy odcinek autostrady. Według GDDKiA umowa na wykonanie projektu budowlanego dla kolejnych trzech odcinków A2 od węzła Biała Podlaska do przejścia granicznego w Kukurykach jest w toku. Jednak dla dwóch odcinków prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID przez Wojewodę Lubelskiego. GDDKiA zapewnia, że planuje w III kwartale 2024 r. ogłosić przetargi na realizację robót. Jednak termin jest uzależniony od uzyskania decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Nasi parlamentarzyści senator Grzegorz Bierecki i poseł Dariusz Stefaniuk będą bacznie przyglądać się decyzjom wojewody.

Pod znakiem zapytania stoją też prace związane z odcinkiem trzecim. Oficjalnie mówi się, że są one zależne od unormowania sytuacji geopolitycznej z Białorusią. Pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to wygodny pretekst, by je wstrzymać albo odłożyć na „niewiadome później”.