Tak rządzi PSL w rolnictwie. Podatek dla rolników wzrośnie o 21 proc.!

Wysokość podatku rolnego w 2024 r. wzrośnie o 21 proc. i będzie to prawdopodobnie największą podwyżka spośród danin w tym roku. Chociaż podarek ten muszą płacić osoby uprawiające grunty rolne, to wraz z powrotem 5 proc. VAT na żywność, może on wpłynąć na ceny artykułów żywnościowych.

Podstawą do obliczania podatku rolnego na dany rok jest komunikat prezesa GUS o średniej cenie skupu żyta. W październiku Urząd informował, że „średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt”.

Podatek ten stanowi 2,5 krotność ceny 1 dt żyta co można łatwo obliczyć, że w tym roku wyniesie on 224,08 zł za 1 ha przeliczeniowy.

W 2023 r. wynosił on 185,13 zł za 1 ha przeliczeniowy (GUS informował w październiku 2022 r., że „średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt”.) Oznacza to, że stawka tego podatku w tym roku wzrośnie o 38,95 zł za 1 ha przeliczeniowy. W 2022 r. właściciele gruntów rolnych płacili podatek w wysokości 153,7 zł za 1 ha przeliczeniowy, a w 2021 r. było to kwota 146,37 zł.

Podatek za pozostałe grunty rolne, za które trzeba go zapłacić, wynoszą równowartość 5 kwintali żyta, czyli w 2024 roku będzie to stawka 448,15 zł za 1 ha (w 2023 r. było to 370,25 zł/ha, czyli teraz wzrośnie o 77,9 zł/ha).

Podatek rolny płaci się w ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Czytaj więcej na wgospodarce.pl

Źródło: wGospodarce.pl