Próbowali wwieźć pijawki i tabletki z ekstraktem z konika morskiego. Mieli też żywą papugę i rafę koralową

Żywą papugę, rafę koralową, muszle i tabletki z ekstraktem z konika morskiego zajęli funkcjonariusze z Oddziału Celnego w Hrebennem.

W trakcie kontroli wjeżdżającego do Polski autokaru trafili na żywego ptaka. Jedna z podróżnych przewoziła papugę. Jak się okazało ten gatunek należy do chronionych. Kobieta nie przedstawiła wymaganych dokumentów zezwalających na przywóz ptaka w związku z czym funkcjonariusze zajęli papugę i przekazali ją do zamojskiego ZOO.

Również w Hrebennem, w bagażu podróżującego samochodem osobowym obywatela Ukrainy, funkcjonariusze ujawnili 400 tabletek z wyciągiem z konika morskiego.
Z kolei obywatelka Ukrainy przekraczająca granicę autokarem w swoim bagażu wiozła kolekcję 66 różnych muszli. Okazało się, że wśród nich znalazły się okazy chronione – koralowce, muszle szkrzydelnika i przydaczni.

Na muszle gatunków chronionych oraz fragmenty rafy koralowej trafili też funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z przejść granicznych w Dorohusku i Dołhobyczowie.

Natomiast w Oddziale Celnym w Terespolu funkcjonariusze zabezpieczyli 15 pijawek lekarskich.

Wszystkie ujawnione okazy należą do gatunków chronionych na podstawie przepisów Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES). Aby móc je legalnie przewieźć przez granicę – potrzebne są zezwolenia CITES. Dokumenty takie wydawane są przez właściwe organy administracyjne państw, z których okazy są wywożone lub przywożone.
Podróżni nie posiadali zezwoleń, dlatego funkcjonariusze zatrzymali okazy.
Nielegalny przewóz chronionych okazów CITES jest przestępstwem, zagrożonym karą pozbawienia wolności do 5 lat i konfiskatą przewożonych okazów.

 

Źródło: Michał Deruś rzecznik prasowy Izba Administracji Skarbowej w Lublinie