Rolnicy protestują przeciwko polityce Tuska. Bierecki: my nie baliśmy się postawić Unii Europejskiej w obronie polskich rolników

W południe na drogach całej Polski rozpoczął się rolniczy protest. W godzinach 12-14 wyjechały kolumny ciągników. Lokalnie można spodziewać się blokad dróg – uprzedzają przedstawiciele NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Od godziny 12.00 trwa blokada krajowej „dwójki” między Siedlcami a Terespolem. Protest wspierają także inne rolnicze związki zawodowe.

Ogólnopolski protest rolników odbywa się pod hasłem „Europa = uprawiać i hodować”.

Wiele przepisów kreowanych na poziomie Unii Europejskiej w konsekwencji prowadzi do ograniczania produkcji rolnej w krajach Unii, w tym w Polsce, spadku dochodów. Co gorsza w dłuższej perspektywie spadnie też zdecydowanie konkurencyjność rolnictwa w Europie, zarówno wobec producentów w Europie, ale spoza UE, jak i produktów np. z Ameryki Południowej – twierdzą organizatorzy akcji.

Rolnicy nie zgadzają się zwłaszcza na kształtujące się warunki handlu artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Ukrainą a krajami Unii Europejskiej. W ich opinii rażąco godzi on w interesy europejskich rolników, czego najbardziej jaskrawym przykładem jest rynek zbożowy i rynek cukru, które praktycznie zdominowała nieuczciwa konkurencja tanich produktów ukraińskich. Rolnicy od dawna domagają się np. wprowadzenia najlepiej na poziomie unijnym embarga na cukier sprowadzany z Ukrainy, gdyż niekontrolowany jego napływ bezpośrednio zagraża konkurencyjności dla polskiego produktu, a w konsekwencji spowoduje spadek opłacalności produkcji cukru.

Konieczne jest przygotowanie strategii akcesyjnej Ukrainy do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory. Europejskich rolników obowiązują koszty i regulacje, którym nie podlegają producenci rolni z Ukrainy oraz innych krajów spoza Wspólnoty. Dopuszczenie na rynek europejski towarów rolno-spożywczych z krajów pozaunijnych, bez żadnych regulacji, jest skrajną nieodpowiedzialnością Komisji Europejskiej.  Dlatego Rząd Zjednoczonej Prawicy w kwietniu zeszłego roku podjął decyzję o zamknięciu granicy z Ukrainą. Nie baliśmy się postawić Unii Europejskiej w obronie polskich rolników. Te ograniczenia dalej obowiązują.Unia Europejska pracuje obecnie nad kolejnym przedłużeniem otwarcia granic z Ukrainą, na co nie można się zgodzić – mówi w rozmowie z naszym portalem senator Grzegorz Bierecki.

Bierecki przypomina też, że 22 stycznia 2024 przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył do marszałka Sejmu projekty ustaw mających poprawić sytuację polskiej wsi. To sześć cennych inicjatyw:

  1. Projekt ustawy o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych – dotyczy zapewnienia konsumentom dostępu do lokalnych produktów wiadomego pochodzenia a producentom rolnym większego bezpośredniego udziału w sprzedaży detalicznej ich lokalnych produktów w jednostkach handlu.
  2. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo celne – dotyczy zobowiązania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków uzyskali dostęp do informacji stanowiących tajemnicę celną do przedstawienia ministrowi, który o takie informacje wnosi, informacji z zakresu danych zawartych w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach jeżeli informacje takie mogą być istotne dla bezpieczeństwa państwa lub jego prawidłowego funkcjonowania albo ze względu na ważny interes publiczny.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi – dotyczy rozszerzenia listy nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi o praktykę polegającą na nabywaniu produktu rolnego lub spożywczego poniżej kosztów produkcji dostawcy lub kosztów zakupu w celu uniknięcia sytuacji gdzie dostawca produktów rolnych lub spożywczych dostarcza je poniżej kosztów produkcji, przetworzenia czy zakupu.
  4. Projekt ustawy o rekompensatach za szkody wyrządzone przez ptaki – dotyczy umożliwienia wypłaty rekompensat ze środków budżetu państwa, za szkody wyrządzone przez ptaki roślinożerne w uprawach na gruntach ornych oraz kormorana na gruntach pod stawami rybnymi.
  5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach – dotyczy wprowadzenia celu wskaźnikowego, który będzie określał wielkość udziału niemodyfikowanych genetycznie surowców białkowych do produkcji pasz przemysłowych stanowiących alternatywę dla modyfikowanych genetycznie importowanych surowców białkowych.
  6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – dotyczy poszerzenia możliwości uzupełnienia dochodów gospodarstw rolnych poprzez m.in podwyższenie kwoty podatku dochodowego, która umożliwi rolnikom lub domownikom prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w większym wymiarze.

– To skrupulatnie przygotowane ustawy, które są odpowiedzią na obecne wyzwania – mówi senator Grzegorz Bierecki.

Niezadowolenie w całej Europie

Protesty rolników przetaczają się przez całą Europę. W Niemczech, Francji i Holandii zaczęło się od zmniejszenia albo utarty dopłat do paliwa używanego w rolnictwie, czyli oleju napędowego.

W Niemczech w styczniu rolnicy organizowali przejazdy kolumn traktorów, blokady autostrad w Niemczech, w południowej Francji i w Holandii. Protesty organizowano pod hasłami przeciwdziałania wzrostowi kosztów produkcji, nowym opłatom administracyjnym wynikającym z biurokracji i z unijnych ustaleń w zakresie środowiska, przeciwko reformie systemu podatkowego dotyczącego paliwa rolniczego, przeciwko odmowie Brukseli przedłużenia możliwości ugorowania części ziem uprawnych.

Brytyjscy hodowcy warzyw i owoców protestowali przed parlamentem przeciw niesprawiedliwym umowom z dużymi sieciami handlowymi.

Źródło: wGospodarce.pl/podlaski.info
Fot. wPolityce.pl