„Solidarność” ustanowiła rok 2024 rokiem bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Pomnik kapelana „Solidarności” stoi w Radzyniu Podlaskim

Rok 2024 został przez XXXI KZD NSZZ „Solidarność” ustanowiony rokiem bł. księdza Jerzego Popiełuszki w związku z 40. rocznicą jego męczeńskiej śmierci. Z tej okazji na budynku Komisji Krajowej w Gdańsku zawisł banner upamiętniający kapelana „Solidarności”. Przypomnijmy, że wielki kapłan ma swój pomnik w Radzyniu Podlaskim. To piękny postument, który przypomina mieszkańcom Południowego Podlasia o błogosławionym księdzu Jerzym.

Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, to ważna postać dla mieszkańców Radzynia Podlaskiego. Nic dziwnego, radzyniacy od dawna słyną ze swojego wielkiego patriotyzmu i umiłowania wolności i Ojczyzny. Dla nich postać wielkiego kapelana „Solidarności” to prawdziwy symbol walki z komunistycznym zniewoleniem, które przecież odczuli na własnej skórze. To przecież w Radzyniu znajdowały się piwnice, w których komunistyczne i sowieckie władze prześladowały żołnierzy walczących o wolną Polskę.

Przypomnijmy, że pomnik bł. księdza Jerzego stanął w Radzyniu Podlaskim 12 października 2014 r., w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Monument stoi przy kościele Świętej Trójcy w Radzyniu. Miejsce to jest nieprzypadkowe, ponieważ tam właśnie spotykali się w 1980 r. działacze, którzy tworzyli struktury radzyńskiej „Solidarności”.

Jak przypomina Robert Mazurek dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury „Inicjatywa budowy pomnika narodziła się w gronie byłych i obecnych członków NSZZ „Solidarność”. Komitetowi jego budowy przewodniczył szef radzyńskiego związku Jerzy Bednarczyk, a w jego skład wchodzili: poseł Jerzy Rębek, prezes RaSIL i radny powiatowy Józef Korulczyk, wójt gminy Radzyń Wiesław Mazurek, przewodniczący rady gminy Janusz Golec, członek radzyńskiego zarządu NSZZ „Solidarność” Elżbieta Pietraszek, radny i członek NSZZ „Solidarność” Adam Adamski, Jerzy Woźniak i Andrzej Dzięga z zarządu RaSIL. Budowa pomnika została sfinansowana z datków przekazanych przez mieszkańców Radzynia, powiatu radzyńskiego oraz daru Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie””.

Dla senatora Grzegorza Biereckiego możliwość uczestnictwa w budowie tego dzieła była czymś szczególnym. Senator w latach 80. działał w „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował niejawne struktury Solidarności Młodych. Za swoją działalność został aresztowany i osadzony w zakładzie, w którym spędził kilka miesięcy. Wyszedł dopiero na mocy amnestii i od razu ponownie zaangażował się w działalność opozycyjną.

Od 1986 brał udział w reaktywacji lokalnego i wówczas podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Był także przedstawicielem NZS w tajnym zarządzie regionu Solidarności. Brał udział w redagowaniu wydawnictw drugiego obiegu. Odwaga i bezkompromisowość Biereckiego sprawiła, że zwrócił na niego uwagę ówczesny wiceprzewodniczący Solidarności Lech Kaczyński. W latach 1989 roku Bierecki został dyrektorem biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

Autorem radzyńskiego pomnika ks. Jerzego Popiełuszki jest Dariusz Gamracy z Bud Łańcuckich (woj. podkarpackie). Wykonany został on w całości z piaskowca. Przedstawia Błogosławionego w postawie stojącej, ubranego w sutannę i komżę. W prawej ręce trzyma krzyż, natomiast lewą ma ułożoną na piersi. U stóp ks. Jerzego wyryte zostały słowa św. Pawła z Listu do Rzymian (rozdział 12, wers 21): ZŁO DOBREM / ZWYCIĘŻAJ. Jeszcze poniżej przeczytamy: BŁOGOSŁAWIONY / KS. JERZY / POPIEŁUSZKO / 1947-1984 /. Z kolei na cokole znajduje się następująca sentencja: KAPELANOWI / SOLIDARNOŚCI / W XXX ROCZNICĘ / MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI / MIESZKAŃCY / ZIEMI RADZYŃSKIEJ / 19 X 2014 R. /.

 

Autor: pf, Robert Mazurek
Fot. Robert Mazurek