Posłowie PiS chcieli przeprowadzić kontrolę w ministerstwie rolnictwa. Minister Siekierski ukrywa dokumenty!

Wszystko wskazuje na to, że rząd jedynie pozoruje pomoc dla rolników. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, Waldemar Buda i Paweł Jabłoński przeprowadzili interwencję poselską w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach interwencji posłowie domagali się ujawnienia dokumentów, które potwierdzają rzekome działania i rozmowy ministra rolnictwa ze stroną ukraińską w sprawie rozwiązania kryzysu, który dotyka polskich rolników.

Ministerstwo Rolnictwa początkowo chciało udostępnić dokumenty, jednak potem minister Siekierski podjął decyzję o ich utajnieniu. Oczekujemy, że rząd natychmiast przedstawi informacje na temat tego w jaki sposób zamierza pomóc polskim rolnikom.

 

Przypomnijmy, że od kilku tygodni w całej Polsce trwają protesty rolników, którzy sprzeciwiają się polityce Unii Europejskiej oraz napływowi towarów z Ukrainy. Regionalny wpływ handlu lub eksportu ukraińskich produktów rolnych jest bardzo nierównomiernie rozłożony. Odczuwają go przede wszystkim kraje bezpośrednio sąsiadujące, podczas gdy nie powoduje on większych zakłóceń na rynku Unii Europejskiej jako całości. Mamy udowodnioną sytuację zagrożenia dla jednolitości wewnętrznego rynku unijnego. Wobec braku skutecznych działań Komisji Europejskiej w tym zakresie, każde państwo ma prawo podjąć decyzję o czasowym zakazie przywozu produktów rolnych.

– Polska od początku z pełnym zaangażowaniem wspiera walczącą Ukrainę. W ciągu ostatnich dwóch lat Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przekazał Ukrainie sprzęt wojskowy, który umożliwił skuteczną obronę przed rosyjskim najeźdźcą. Należeliśmy do światowych liderów jeśli chodzi o skalę pomocy zarówno militarnej, jak i humanitarnej. Pomoc Ukrainie nie może jednak godzić w interesy polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego. Głęboko wierzymy, że wojna zakończy się zwycięstwem Ukrainy, lecz nawet po jej zakończeniu współpraca polsko-ukraińska musi gwarantować ochronę polskiego rolnictwa – mówi w rozmowie z naszym portalem senator Grzegorz Bierecki.

Politycy PiS wzywają rząd Donalda Tuska do natychmiastowego wprowadzenia jednostronnie bezterminowego zakazu przywozu do Polski z Ukrainy produktów rolno-spożywczych.

„Wobec dalszej destabilizacji na rynkach rolnych i protestów polskich rolników Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd do wynegocjowania z Komisją Europejską – po wprowadzeniu jednostronnie przez Rząd RP pełnego embarga na produkty rolne z Ukrainy – skutecznych systemowych mechanizmów celnych chroniących polskich rolników i przetwórców. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do rządu Rzeczypospolitej Polskiej, aby embargiem objąć produkty rolne pochodzące lub przywożone z terytorium Ukrainy, także gdy są one przywożone do Polski z innych państw Unii Europejskiej.” – czytamy w projekcie uchwały złożonej przez polityków największej partii opozycyjnej.