Dodatkowe środki unijne dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Podpisano kolejny aneks do umowy o dofinansowanie projektu, którego beneficjentem jest Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie (USD w Lublinie). To już ósme zwiększenie dofinansowania z Funduszy Europejskich, tym razem o kwotę 7,8 mln zł. Aneks podpisali: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, p.o. Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie dr Kamila Ćwik oraz Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska.

Opieka zdrowotna dla najmłodszych na europejskim poziomie

Głównym i zarazem najważniejszym celem projektu jest poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży korzystających z opieki zdrowotnej świadczonej przez USD w Lublinie poprzez rozwój nowoczesnej infrastruktury polegający na przebudowie i doposażeniu w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną obszarów zajmujących się leczeniem dzieci i młodzieży oraz rozwijaniu świadczeń zdrowotnych.

Zrealizowany przez Uniwersytecki Szpital Dziecięcy projekt to przede wszystkim wzmocnienie opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży z naszego regionu. To nie tylko inwestycja w sprzęt medyczny, ale także w profilaktykę, co ma kluczowe znaczenie dla zdrowego społeczeństwapodkreśla marszałek Jarosław Stawiarski.

Podstawą zrealizowanego dzięki Funduszom Europejskim projektu była gruntowna przebudowa i doposażenie części obszarów udzielania świadczeń zdrowotnych pomieszczeń szpitala, w tym m.in.:

 • części wysokiej Szpitala;
 • Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej;
 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej;
 • Polikliniki;
 • Pracowni endoskopowej;
 • Pracowni cytogenetycznej;
 • Apteki szpitalnej działającej na wyłączne potrzeby szpitala służącej do przechowywania i dysponowania lekami dla pacjentów.

Projekt został zrealizowany w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Teraz całkowita wartość projektu – po zwiększeniu dofinansowania o kwotę 7,8 mln zł – wyniesie prawie 130,9 mln zł. W sumie Zarząd WL zwiększył dofinansowanie w stosunku do pierwotnego o ponad 70 mln zł (z czego ponad 41 mln zł pochodziło ze środków UE, a ponad 28 mln zł z budżetu państwa). Poziom dofinansowania to obecnie 78,29% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zakres inwestycji

W zakresie projektu znalazła się między innymi przebudowa pomieszczeń części medycznej szpitala i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonana została instalacja przeciwpożarowa, której prawidłowe działanie warunkuje bezpieczną działalność szpital. Roboty instalacyjne dotyczyły także sieci gazowych, gazów medycznych, centralnego ogrzewania czy też wentylacji i klimatyzacji.

Wsparcie z Funduszy Europejskich pozwoliły także na rozszerzenie zakresu wykonywanych przez Szpital badań genetycznych zarówno w zakresie wrodzonych chorób o podłożu genetycznym, jak i chorób nowotworowych. Zakup nowoczesnej aparatury diagnostycznej pozwoli na wykonywanie większej ilości badań diagnostycznych i przesiewowych oraz pozwoli na zastosowanie nowoczesnej technologii genetycznej spełniającej wszystkie standardy postepowania diagnostycznego z zakresu cytogenetyki molekularnej i biologii DNA.

Zakupiony w ramach realizacji inwestycji sprzęt medyczny to m.in.:

 • Sekwenator do analizy chimeryzmu komórkowego;
 • Aparat do RQ PCR;
 • Mikroskop fluorescencyjny;
 • System dokumentacji żeli UV z transiluminatorem BLUE/GREEN;
 • System do kontroli i pomiaru parametrów fizycznych w urządzeniach diagnostycznych;
 • Termocykler;
 • Stacja pipetująca;
 • Zestaw pipet;
 • Komora laminarna;
 • System do mikroskopu.

eFEkty inwestycji

Inwestycja USD w Lublinie pn. „Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie (do dnia 15.09.2014 r. Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie) oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia” to duży krok w stronę bardziej zaawansowanej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży z naszego regionu. Dzięki unijnemu wsparciu Szpital ma szansę na podniesienie jakości leczenia, zwiększenie ilości udzielanych świadczeń i stanie się bardziej konkurencyjny na rynku. Szacuje się, iż w wyniku realizacji projektu w USD w Lublinie leczonych będzie niemal 56 tys. osób rocznie.

Źródło: UMWL
Fot. UMWL/Łukasz Frączek