Wakacje kredytowe nie dla wszystkich. Nowy pomysł rządu służy chyba tylko bankom

Rząd przyjął projekt uchwały o tzw. wakacjach kredytowych. Niestety dla wielu kredytobiorców kryteria wakacji zostały mocno zawężone więc dziś wielu beneficjentów tego rozwiązania nie ma już co liczyć na wsparcie. Gabinet Tuska wyrzucił do śmietnika projekt przygotowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który zakładał wsparcie większej liczby rodzin. Nowy projekt przedstawił w Sejmie wiceminister finansów, a odniósł się do niego poseł PiS Waldemar Buda.

Przychodzi do Sejmu 7 marca Wiceminister z propozycją banków i mówi, że jest wszystko zgodnie z planem! Pytanie z kogo planem? Wakacje kredytowe miały obowiązywać od stycznia. Miały być dla wszystkich jak poprzednio bo stopy procentowe nie spadły a tutaj kryterium dochodowe odbierające pomoc większości rodzinom! #BankiWygrały #MinisterstwoBanków – napisał na portalu X parlamentarzysta PiS, dołączając do posta wideo ze swojego przemówienia w Sejmie.

 

Przypomnijmy, że według zaproponowanych rozwiązań o wakacje kredytowe będą mogły ubiegać się osoby, które spełnią następujące kryteria:

– posiadają kredyt hipoteczny w złotych, który został zaciągnięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a jego wartość nie przekracza 1,2 mln zł,

– ponoszą wydatki związane z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu (RdD – Rata do Dochodu) w wysokości przekraczającej 30% dochodów (za okres ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku) lub utrzymują co najmniej trójkę dzieci (do 18 roku życia lub do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę lub dzieci niepełnosprawnych, bez względu na wiek) – wówczas nie obowiązuje kryterium RdD,

– zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,

– kończą spłatę kredytu co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca 2024 r. oraz w przypadku kolejnych kwartałów – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.