„Poznaj – zachowaj – podaj dalej” w ECKiW OHP w Roskoszy

Od 15 kwietnia bieżącego roku w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu „Poznaj-zachowaj-podaj dalej”, który jest finansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji MEN. W pierwszej fazie projektu uczestnicy z Polski i Litwy przygotowują aktywności na międzynarodową wymianę młodzieży, która odbędzie się w dniach od 12 do 18 maja 2024r. w Centrum w Roskoszy.

Celem projektu jest m.in. poznawanie przez uczestników i popularyzacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz miejsc w Polsce i na Litwie, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także pobudzanie do aktywności na rzecz społeczności lokalnej. Realizując projekt uczestnicy będą poznawać także kulturę, historię, ciekawe miejsca i tradycje związane z dziedzictwem kulturowym Polski i Litwy oraz poznawać i stosować różne ciekawe dla odbiorcy metody i narzędzia pozaformalnego przekazywania wiedzy o dziedzictwie obu krajów swoim lokalnym społecznościom.

Młodzież podczas spotkań przygotowawczych przegląda różne elementy dziedzictwa kulturowego swego kraju, przygotowuje tematyczne warsztaty dla swoich rówieśników oparte na grach, aktywnych formach i praktycznych zajęciach, przygotowuje wieczorek międzykulturowy, zabawy integracyjne, prezentacje, które będzie przekazywać swoim rówieśnikom z kraju sąsiedzkiego podczas wspólnego, tygodniowego pobytu w Roskoszy.

W ramach przygotowań uczestnicy przygotowali ankietę o dziedzictwie kulturowym, do której wypełnienia zachęcamy młodzież w wieku 15-19 lat (https://www.webankieta.pl/ankieta/1194585/dziedzictwo-kulturowe.html).

Uczestnicy przygotowują się także do finałowego wydarzenia projektowego. Jego głównym elementem będzie gra terenowa o dziedzictwie kulturowym Polski i Litwy, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.

 

Źródło: ECKiW OHP w Roskoszy