Dyskryminacja wierzących. Kościół reaguje na walkę Trzaskowskiego z krzyżem

Archidiecezja Warszawska wydała oświadczenie w związku z ostatnimi decyzjami prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej. Polityk partii Donalda Tuska i Michała Litwiniuka nakazał zdjąć krzyże ze ścian w urzędach. Katolicy nie mogą także w żaden sposób eksponować symboli religijnych na przykład stawiając krzyżyk czy święty obrazek na biurku.

Decyzja warszawskiego Urzędu Miasta prowadząca do wyeliminowania symboli religijnych w urzędach i biurach miejskich budzi zdziwienie i smutek – czytamy w oświadczeniu wystosowanym przez rzecznika prasowego Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego i Archidiecezji Warszawskiej ks. Przemysława Śliwińskiego.

Skomplikowana sytuacja międzynarodowa oraz dramatyczne wydarzenia za granicami naszego państwa uświadamiają nam, jak bardzo potrzeba konsolidacji społeczeństwa i budowania jedności ponad podziałami, a przede wszystkim podejmowania pilnych, kluczowych dla naszego bezpieczeństwa decyzji. Tymczasem realizowany jest postulat wyborczy, który przyczynia się wyłącznie do zaostrzenia niszczącej dialog polaryzacji – podkreśla rzecznik.

Neutralność religijna nie może prowadzić do dyskryminacji osób wierzących, których prawa gwarantuje Konstytucja RP. Symbol krzyża nie oznacza, że urzędnik państwowy jako osoba wierząca kieruje się w pracy nakazami religijnymi; przeciwnie – obliguje on go do jak najrzetelniejszego wypełniania swoich obowiązków oraz sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich współobywateli – dodał ks. Przemysław Śliwiński.

Przypomnijmy, że o zarządzeniu Rafała Trzaskowskiego poinformowała lokalna „Gazeta Wyborcza”.- Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce zakazuje krzyży w urzędzie, a urzędnikom eksponowania symboli religijnych na biurkach – emocjonowali się dziennikarze „GW”.

Gazeta opisała zakaz eksponowania symboli religijnych jako „przeciwdziałanie dyskryminacji w urzędzie dotyczących wieku, płci, pochodzenia narodowego, wyznania, światopoglądu, orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej i stopnia sprawności”.

Według nowych przepisów wszystkie wydarzenia organizowane przez urząd mają mieć charakter świecki – bez modlitwy, nabożeństwa czy święcenia. Nie będzie można powiesić krzyża na ścianie czy postawić symbolu religijnego na biurku. Trzaskowski łaskawie zezwolił za to na używanie „symboli religijnych noszonych przez osoby pracujące w urzędzie na użytek osobisty, np. w formie medalika, tatuażu, opaski na ręku”.

Warto pamiętać, że w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny (jego prezesem był wówczas Andrzej Rzepliński) orzekł w sprawie zgodności z konstytucją przepisów dotyczących wolności religijnej, m.in. dotyczących karanie za obrazę uczuć religijnych. Media podkreślały wówczas, że wyrok TK to bardzo duży sukces Polskiego Instytutu Katolickiego „Sursum Corda”, który uczestniczył w postępowaniu.

Mam wielką satysfakcję i cieszę się, że zapadł taki wyrok. Instytut „Sursum Corda” podjął wielki wysiłek, aby wesprzeć argumentację prawną dla sądów w Polsce – mówił wówczas założyciel Instytutu senator Grzegorz Bierecki.  – Nasza praca zrodziła się z „słusznego gniewu”, po jednym z niekorzystnych wyroków sądu w sprawie ochrony kultu religijnego. To wówczas poseł Kazimierz Smoliński powiedział mi, że brakuje w Polsce literatury prawnej mówiącej o przedmiocie kultu, bo doktryna prawna jest niemal całkowicie opanowana przez lewackie spojrzenie. To dlatego ruszyliśmy z projektem, których celem była właściwa interpretacja przepisów funkcjonujących w Polsce. Drugim celem było przygotowanie takich zmian, które były zgodne z regulacjami europejskimi i chronić będą przedmioty kultu, a nie uczucia religijne – podkreślał parlamentarzysta z Południowego Podlasia.

Instytut „Sursum Corda” finansował m.in. sympozja naukowe, dotyczące problematyki obecności krzyża w przestrzeni publicznej. Dzisiejsze wydarzenia przekonują, że trzeba na powrót sięgnąć do dorobku naukowców współpracujących z Instytutem i na wszelkie sposoby bronić wolności religijnej Polaków.

 

Źródło: https://archwwa.pl/ Autor: red.
Fot. wikipedia