Bezpłatnie zbadaj płuca w bialskim szpitalu!

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej zaprasza na bezpłatne profilaktyczne badanie tomografii komputerowej płuc. Badania są realizowane w naszym Szpitalu w ramach „Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca”, w ramach „Narodowej Strategii Onkologicznej”.

Celem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie badań profilaktycznych wśród osób z grup ryzyka zachorowania na raka płuc. Objawy raka płuca zależą od jego stopnia zaawansowania, lokalizacji guza i obecności przerzutów. U części chorych, u których nie występują objawy kliniczne, rak płuca może być rozpoznawany na podstawie badań obrazowych wykonywanych z innych wskazań. Dlatego zachęcamy Państwa do skorzystania z badań profilaktycznych, które pozwolą wykryć raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju i odpowiednio wcześnie podjąć leczenie specjalistyczne.

WARTO SIĘ BADAĆ!

Kto może skorzystać z badań?

1. Jesteś osobą w wieku 55–74 lata, która:

ma konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom* i jesteś aktywnym palaczem,
ma konsumpcję tytoniu większą lub równą 20 paczkolatom* i rzuciłeś palenie na nie więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu abstynencji).

Jeżeli spełniasz jeden z powyższych warunków – wstępnie kwalifikujesz się na badanie. Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym.

2. Jeśli jesteś w wieku 50-74 lat i spełniasz dwa powyższe warunki oraz jednocześnie posiadasz jeden z czynników ryzyka:

z uwagi na wykonywany zawód jesteś narażony na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy, jesteś narażony na ekspozycję na radon,
chorowałeś na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego,
osoby z twojej bliskiej rodziny (krewni pierwszego stopnia) miały raka płuca,
chorujesz na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub samoistne włóknienie płuc (IPF).

Kto nie może skorzystać z badań:

osoby z chorobą zakaźną lub „ostrą” chorobą naczyniową, chirurgiczną,
pacjenci, u których w okresie ostatnich 12 miesięcy w ramach „Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca” przeprowadzono badanie TK klatki piersiowej, w którym nie stwierdzono żadnych niepokojących zmian,
pacjenci, u których wykonano tomografię komputerową klatki piersiowej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających datę planowanego badania,
pacjenci, u których zdiagnozowano raka płuca przed zgłoszeniem się do ramach „Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca”, a okres od zakończenia radykalnego leczenia jest krótszy niż 5 lat.

Co musisz zrobić, żeby skorzystać z badania?

Pobierz i wypełnij ankietę. Znajdziesz ją:
– w załączniku na dole strony,
– w punkcie informacyjnym w Szpitalu (budynek główny Szpitala przy ul. Terebelskiej 57-65, parter, w pobliżu głównej rejestracji do poradni specjalistycznych),
– w niektórych placówkach POZ (lekarz rodzinny) na terenie Białej Podlaskiej i okolic.
Z wypełnioną ankietą odwiedź swojego lekarza rodzinnego, który zakwalifikuje Cię do badania. W przypadku trudności w wypełnieniu ankiety możesz poprosić swojego lekarz lub personel placówki POZ o pomoc w jej uzupełnieniu. Podpisana ankieta jest automatycznie skierowaniem na badanie i nie potrzebujesz od lekarza oddzielnego skierowania.
Wypełniona i podpisana ankieta jest podstawą do rejestracji na badanie. Zarejestrować możesz się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30:
a. telefonicznie pod numerem telefonu (83) 41 47 337,
b. osobiście w Rejestracji Działu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu (parter w budynku B, obok Zespołu Poradni Specjalistycznych). Ankietę zostawiasz w Rejestracji w dniu zapisu.
W wyznaczonym podczas rejestracji terminie przyjdź do Pracowni Tomografii Komputerowej zlokalizowanej w budynku Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych (CCZiF) przy. ul. Terebelskiej 57-65 (parter, wejście od ul. Jana Kazimierza). Jeśli rejestrowałeś się telefonicznie przynieś i zostaw ankietę w pracowni w dniu badania.
W przypadku nie dostarczenia ankiety lub dostarczenia ankiety niepodpisanej przez właściwego lekarza badanie nie może zostać wykonane.
Badanie będą wykonywane w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 8.00-10:00. Badanie nie wymaga szczególnych przygotowań. Podczas badania używa się małej dawki promieniowania jonizującego dla dokładnego zobrazowania płuc. Badanie jest bezbolesne i trwa ok 10 minut.
Wynik swojego badania odbierz osobiście w Rejestracji Działu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu (poniedziałek-piątek w godz. 8:00-18:00).
Po otrzymaniu wyniku zgłoś się z nim do swojego lekarza rodzinnego, który zakwalifikował Cię na badanie, w celu zakończenia udziału w Programie. Jeżeli w trakcie diagnostyki wykryto zmiany w płucach, lekarz rodzinny skieruje Cię na dalszą diagnostykę lub leczenie specjalistyczne.
Jeżeli wynik Twojego pierwszego badania tomografii komputerowej w ramach „Programu badań w kierunku wykrywania raka płuca” był ujemny/negatywny, możesz po 12 miesiącach od daty wykonania tego badania wykonać drugie badanie (kontrolne) w ramach Programu. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod nr telefonu: (83) 41 47 390/181 i zapiszesz się na badanie kontrolne. Nie musisz wówczas ponownie odwiedzać swojego lekarza rodzinnego, aby zakwalifikować się jeszcze raz na badanie. Wystarczy, że zadzwonisz do Nas.

Więcej informacji o badaniach możesz uzyskać również w Dziale Świadczeń Medycznych i Projektów WSzS w Białej Podlaskiej, nr telefonu: (83) 414 73 90, e-mail: [email protected]

Ankieta kwalifikująca na badanie.pdf PDF, 457,05 KB
Plakat A3 – Program badań w kierunku wykrywania raka płuca.pdf PDF, 8,98 MB

Dodana: 1 lipiec 2024 10:45
Zmodyfikowana: 1 lipiec 2024 11:56

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

ul. Terebelska 57-65
21-500 Biała Podlaska

tel.: 83 414 73 00
fax: 83 414 72 20
e-mail: [email protected]

 

Źródło: artykuł sponsorowany/ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Fot. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej