Kontakt

Redakcja

Adres: Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska
e-mail: 
redakcja@podlaski.info

Reklama i ogłoszenia

Kamil Paszkowski

tel: 695 353 321

e-mail: e-mail: reklama@podlaski.info

Wydawca:

Apella S.A , ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia

Redaktor Naczelny

Piotr Filipczyk – tel: +48 502 684 429
e-mail: redakcja@podlaski.info