SŁAWOMIR SOSNOWSKI DO ODWOŁANIA „PRZEZ” CBA

w wyniku czego ustalono, iż od 28 marca 2011 roku do chwili obecnej Sosnowski naruszył zakaz o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Jak informuje rzecznik CBA Jacek Dobrzyński, w trakcie kontroli ustalono, że pełniąc funkcję wicemarszałka województwa lubelskiego, pełnił jednocześnie przez cały czas funkcję członka Rady Nadzorczej Samorządowego Funduszu Pożyczkowego Powiatu Radzyńskiego „KARBONA” Spółdzielnia w Radzyniu Podlaskim – Polska Grupa Spółdzielni Pożyczkowych w Likwidacji. Zgodnie z art. 5 ust. 3 i 5 ustawy – jeżeli zakazy, o których mowa w art. 4, narusza, m.in. członek zarządu województwa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odwołuje tę osobę z pełnionej funkcji najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym przewodniczący organu stanowiącego uzyskał informację o przyczynie odwołania. Sosnowski pełnił funkcję członka rady nadzorczej Samorządowego Funduszu Pożyczkowego Powiatu Radzyńskiego „Karbona”. Odpowiadając na zarzuty, Sosnowski tłumaczył się, że już od dawna nie pełni tam żadnej funkcji, a od 2005 roku fundusz został postawiony w stan likwidacji. Jak tymczasem dodaje Dobrzyński, informacja o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, podaniu nieprawdy w oświadczeniach majątkowych złożonych przez wicemarszałka została przekazana także Prokuraturze Okręgowej w Lublinie. Skąd takie zainteresowaniem CBA – które od kilku lat jest w podległości względem sprzyjającej rządowi i koalicyjnym politykom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – politykiem koalicyjnego PSL? Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że będący do niedawna „pod ochroną” i mogący liczyć na swoistą bezkarność politycy PSL z frakcji Waldemra Pawlaka ochronę tę stracili wraz z utratą teki wicepremiera przez rzeczonego Pawlaka. – I tylko dlatego CBA zrobiło teraz to, co powinno zrobić dawno temu – twierdzi nasz informator z kręgów PSL.

Więcej na temat Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeczytacie w serwisie stefczyk.info