KSIĄDZ BISKUP ANTONI PACYFIK DYDYCZ CZŁOWIEKIEM ROKU 2012 TYGODNIKA PODLASKIEGO

Spośród kilkudziesięciu kandydatur zaproponowanych przez Czytelników dziennikarze Tygodnika oraz przedstawiciele Fundacji „Kocham Podlasie” wskazali pięciu kandydatów pretendujących do nagrody głównej, osoby związane z Podlasiem, które rozsławiają ten region i stanowią wzór do naśladowania: Przemysława Czajkowskiego – dyskobola, który w minionym roku odniósł wiele sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej uwieńczonych udziałem w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza –  którego homilie oraz wspaniała patriotyczna postawa niosły nadzieję milionom Polaków, Jakuba Jakubowskiego –  uhonorowanego za działalność kulturalną wyjazdem studyjnym do Stanów Zjednoczonych, nagrodą główną programu „Liderzy” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Jarosława Michaluka – twórcy kultowej grupy Jazz Trio obchodzącej w minionym roku 25 lecie i Jerzego Szwaja – radnego wojewódzkiego, twórcy projektów, które przyniosły wiele korzyści mieszkańcom Podlasia. Z powyższego grona Kapituła Nagrody – w skład której weszli senator Grzegorz Bierecki, Człowiek Roku Tygodnika Podlaskiego 2011 Ewa Błasik, prezes MKS Podlasie Janusz Daniluk, burmistrz Parczewa Paweł Kędracki, ksiądz infułat Kazimierz Korszniewicz, wiceprezes Fundacji „Kocham Podlasie” Dariusz Stefaniuk oraz redaktor naczelny Tygodnika Podlaskiego Wojciech Sumliński –  na specjalnym spotkaniu wybrała Człowieka Roku 2012 Tygodnika Podlaskiego. Wynik plebiscytu został ogłoszony w sobotni wieczór w niezwykle podniosłej, uroczystej atmosferze, jaka panowała podczas gali – w  dalszej części uroczystości przekształconej w bal Tygodnika – na którą do hotelu Skala w Białej Podlaskiej przybyło 150 gości. Człowiekiem Roku 2012 Tygodnika Podlaskiego został Ksiądz Biskup Antoni Pacyfik Dydycz. Statuetkę Jego Ekscelencji wręczył gospodarz uroczystości Senator RP Grzegorz Bierecki, który nie krył wzruszenia. – Z publikacji księdza biskupa wiem, jak ważną postacią jest dla niego Błogosławiony Honorat Koźmiński, autor m.in. niezwykłej książki „Biegnij do celu”. Nikt, kto zna postawę i dokonania księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza nie ma wątpliwości, że Ksiądz Biskup konsekwentnie biegnie do celu, my zaś powinniśmy dołożyć starań, by dotrzymać mu tempa. – To dla mnie pierwsze wyróżnienie takie wyróżnienie, za które z serca dziękuję. Moja radość jest tym większa, że ten zaszczyt spotyka mnie na bliskim mojemu sercu, bohaterskim Podlasiu, okrytym tak piękną i chlubną kartą podczas Powstania Styczniowego, którego 150 rocznicę właśnie obchodzimy – podziękował ksiądz biskup. Pointą dla oficjalnej części uroczystości był piękny recital Małgorzaty Markiewicz. A później rozpoczął się wielki bal, który zgodnie z zapowiedziami trwał do białego rana.

Wojciech Sumliński

 

GALERIA – Człowiek roku 2012 Tygodnika Podlaskiego