Twórca niepowtarzalny

Marek Leszczyński całe swoje życie związał z Podlasiem. Urodził się w Międzyrzecu Podlaskim, ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie, studiował na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, następnie obronił dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych toruńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Obecnie mieszka w Radzyniu Podlaskim. Tworzy sztukę i żyje sztuką od 40 lat.

Malarz Podlasia

Marek Leszczyński pokochał swoje miejsce na ziemi Radzyń Podlaski, Podlasie, kresy, pogranicze. Jak każdy artysta piękno dostrzega w ludziach, wyjątkowych miejscach, w zwykłych przedmiotach i obiektach. W tym punkcie na mapie stykają się granice państw, kultur, religii, wpływy Wschodu i Zachodu. A że Podlasie jest nasiąknięte katolicyzmem i prawosławiem, obie religie znajdują odzwierciedlenie w jego pracach. Artysta w tym zlepku różnorodności dostrzega urok i wielkość. Ceni mieszkających tu ludzi i podziwia dzieła natury. Szczególne, wyjątkowe i ciekawe pod względem architektonicznym i krajobrazowym zakątki stanowią źródło jego inspiracji. Uczestnictwo w plenerach traktuje jako podwójne dobrodziejstwo, gdyż znajduje wypoczynek i twórcze natchnienie. – Podczas wyjazdów powstały najbliższe, najbardziej ulubione płótna – podsumowuje artysta. Początkowo malował wizerunki wierne konkretnym typom ikonografi cznym obrazów Matki Bożej Kodeńskiej, Leśniańskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, potem tworzył prace według władnych wizji. Pod wpływem wizerunku obrazu kolembrodzkiego, powstał cykl „Sukienek wotywnych”. Artysta podejmował też temat unitów, namalował cykl „Droga krzyżowa Unitów Podlaskich”, w których tło stanowią sylwetki kościołów oraz obraz poświęcony męczennikom z Drelowa.

Ulubione motywy

Wielu twórców, również Marek Leszczyński, czerpie motywy z Biblii. Artysta zafascynowany tematyką religijną skupia się na wybranym zagadnieniu; nie stara się zobrazować wybranej sceny z Ewangelii. To źródło inwencji twórczej oraz przemyśleń zaowocowało powstaniem wielu cykli obrazów takich jak – Anioły, Apokalipsa, Madonny. Często tematyką płócien Leszczyńskiego są postacie świętych, krzyże, kapliczki, wota, prawosławna ikona oraz miejsca związane z kultem maryjnym. Malarz z powodzeniem przedstawia to co jest ulotne i nieuchwytne, takimi są prace ujęte w cyklach Flirty i Muzyka. Ulubionym tematem prac malarza są kobiety. W cyklu Portrety uwagę odbiorcy przykuwają twarze i postacie kobiet ukazane w osobliwy sposób. Chociaż artysta zastrzega, że był i nie jest portrecistą.

Styl Leszczyńskiego

Marek Leszczyński wypracował autorskie środki wyrazu, które nadają jego pracom niepowtarzalny klimat i charakter. Postacie na jego płótnach najczęściej są rozbudowane u podstawy, a karykaturalnie zwężają się ku górze; poszczególne ich elementy nie są proporcjonalne. Nastrój płócien i emocje odbiorcy zyskuje doborem barw. Kolorystyka obrazów u Leszczyńskiego jest stonowana, poprzez gamę odcieni wydobywaną z jednego koloru, a to wszystko ożywia jakiś intensywny akcent, plama. Z pieczołowitością dobiera atrybuty malowanej postaci, przedmioty znajdujące się na drugim planie, symbole powiązane z historią lub tradycją. Tę przestrzeń wypełniają meble, naczynia, kapliczki, zwierzęta, rośliny, postacie fantastyczne. Detale i drobiazgi w sposób naturalny uzupełniają przedstawianą postać. Leszczyński zazwyczaj maluje cykl obrazów. Zdarza się, że wyczerpuje temat po kilku pracach, z kolei innemu zagadnieniu poświęca kilkanaście płócien.

Mistrz małych form

Artysta upodobał sobie małe formy. W ubiegłym roku wielkim wydarzeniem kulturalnym w Radzyniu Podlaskim była wystawa trzydziestu muzycznych „Miniatur”, która towarzyszyła jubileuszowym XXX Dniom Karola Lipińskiego. Ponadto Leszczyński ilustruje też publikacje o charakterze popularyzatorskim i poetyckim. Wyjątek stanowi tryptyk pasyjny przedstawiający „Ubiczowanego”, „Ukrzyżowanego” i „Złożonego w Grobie” oraz dziesięcioczęściowy fryz uzdrowienia trędowatych „Między Samarią a Galileą”. Na tych pracach postacie posiadają naturalne rozmiary.

Marek Leszczyński niechętnie mówi o swoich pracach. Malarz posiada imponujący dorobek, ma na swoim koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.