Zabezpieczyć region przed pomorem

ASF odkryto m.in. w gospodarstwie położonym w gminie Mielnik w powiecie siemiatyckim. Wdrożono tam natychmiast wszystkie procedury związane z likwidacją choroby. W sumie mamy sześć stwierdzonych przypadków ASF w 2016 roku.

W związku z informacjami napływającymi z północy, obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Białej Podlaskiej. Wśród wniosków pojawiły się m.in. wzmożenie przez policję kontroli drogowej przewozu zwierząt oraz przeszkolenie strażaków OSP odnośnie postępowania na wypadek konieczności utylizacji zwierząt. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach podkreśla, że sytuacja w woj. lubelskim jest cały czas monitorowana a w razie zaistnienia zagrożenia odpowiednie służby sanitarno- weterynaryjne podejmą działania w celu zwalczania ogniska choroby i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF.

Podczas spotkania z wicewojewodą lubelskim Robertem Gmitruczukiem prof. Pejsak podkreślał znaczenie zachowania odpowiednich procedur bioasekuracji, takich jak dobre ogrodzenie gospodarstwa, stosowanie odzieży ochronnej czy maksymalne ograniczenie do chlewni osób z zewnątrz. Wicewojewoda poprosił z kolei przekazywanie na bieżąco wszystkich informacji o niepokojących sytuacjach, jeśli takie będą występowały na terenie naszego województwa.