Ogromny sukces naszych parlamentarzystów i rządu. Gigantyczne pieniądze dla naszego regionu

Prawie sto milionów złotych otrzymają gminy powiatów bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. O pieniądze dla naszych miejscowości od samego początku zabiegali parlamentarzyści Grzegorz Bierecki, Dariusz Stefaniuk i Jacek Sasin. Ta kwota robi wrażenie, a przyznane środki bardzo pomogą w rozbudowie infrastruktury.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania. Jakie działania zostaną zrealizowane wkrótce w naszym regionie?

RFIL – inwestycje bliskie ludziom w naszych powiatach

Program jest ogromnym impulsem rozwojowym dla regionów we wszystkich zakątkach Polski. Do tej pory dzięki RFIL na konta gmin popłynęło już w sumie miliardy złotych.

Inwestycje, które widać z okna

Inwestycje, które zostaną zrealizowane są niezwykle ważne dla mieszkańców i zasadniczo poprawią jakość ich życia. Przykładów jest wiele, ale wymieńmy tylko kilka.

To m.in. środki na program „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent” – który zakłada przebudowę budynku i instalacji Szpitala SPZOZ w Radzyniu Podlaskim do obowiązujących wymogów prawa w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i epidemiologicznego pacjentów i pracowników szpitala. Inwestycja będzie polegała na wydzieleniu stref pożarowych. Obejmie przebudowę kluczowych ciągów komunikacyjnych, montaż instalacji oddymiania, modernizację instalacji oraz wind. Celem inwestycji będzie także likwidacja krzyżowania się ciągów komunikacyjnych, przeniesienie pracowni diagnostycznych, poprawa jakości i wymiany powietrza oraz zapewnienie rezerwowych źródeł zasilania Szpitala. Projekt zmierza do spełnienia wymogów Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeń Ministra Zdrowia w zakresie szczegółowych wymagań dla obiektów służby zdrowia.

Dzięki pieniądzom możliwa będzie między innymi budowa strażnicy OSP w Wierzbówce wraz z zapleczem. W ramach operacji powstanie nowy budynek remizy OSP ze świetlicą łączący w sobie dwie funkcje. Pierwsza związana jest z działalnością bojową jednostki rat. OSP gdzie zlokalizowano garaż, węzeł sanit., kotłownię i pom. gosp. Druga część pełni funkcję rekreacyjną i kulturalną i będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców. Składa się ze świetlicy, pom. gosp., 2 toalet (w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnospr.) oraz korytarza.

W ramach funduszu wybudowana zostanie także kanalizacja w Białej w powiecie radzyńskim. Celem planowanej operacji jest poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów poprzez zwiększenie dostępu do infrastruktury oczyszczania ścieków, a także zapewnienie ochrony wód powierzchniowych przed ryzykiem skażenia bakteriologicznego i chemicznego.

Zrównoważony rozwój – RFIL dla małych gmin i dużych miast w całej Polsce

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Pieniądze z RFIL trafiły do dużych miast, ale też niewielkich miejscowości – nierzadko do tych gmin, które były niedoinwestowane w poprzednich latach.

RFIL to wsparcie nie tylko dla samorządów, ale też firm, które realizują inwestycje oraz samych mieszkańców – użytkowników nowych dróg, parków czy osób korzystających z obiektów turystyczno-rekreacyjnych. Choć Fundusz to zastrzyk dla miejscowych inwestycji, efekty jego działania mogą być globalne. Lokalne inwestycje dają impuls do rozwoju całego kraju.

Stefaniuk: to są inwestycje warte miliony złotych

– Dzięki tym rządowym pieniądzom, możemy ruszyć naszą gospodarkę, naszą infrastrukturę. To pieniądze na drogi, oczyszczalnie, ochotnicze straże pożarne. To są pieniądze, które trafią do naszych małych ojczyzn – powiedział na specjalnej konferencji prasowej poseł PiS Dariusz Stefaniuk. Z informacji posła wynika, że to nie jedyne środki, jakie planuje przekazać gminom rząd.

–  To jedyna szansa żeby wspierać mniejsze gminy. Szansa na zrównoważony rozwój dla ośrodków, które wcześniej nie miały pieniędzy, by móc przeprowadzać tego typu inwestycje. Te miejscowości często nie mają własnych środków i to jedyna szansa, by móc realizować inwestycje – dodał Stefaniuk.