TUCZNA, KONSTANTYNÓW. Będą nowe linie autobusowe

 

 

 

Wojewoda lubelski Lech Sprawka podpisał umowy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego na dofinansowanie 12 linii w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dopłatą ze środków Funduszu zostają objęte linie komunikacyjne:

Gmina Konstantynów

 • Linia nr 1 na trasie: Konstantynów – Antolin – Konstantynów
 • Linia nr 2 na trasie: Konstantynów – Zakalinki – Konstantynów

Łączna praca eksploatacyjna w 2021 roku – 26 730 wozokilometrów.
Szacowana wartość dopłat do 1 wozokilometra 3 zł.
Linie zostaną uruchomione od 15 maja 2021 r.

Gmina Tuczna

 • Tuczna – Choroszczynka – Tuczna
 • Tuczna – Żuki – Tuczna
 • Leniuszki – Międzyleś – Tuczna

Łączna praca eksploatacyjna w 2021 roku – 76 680 wozokilometrów.
Szacowana wartość dopłat do 1 wozokilometra 3 zł.
Linie zostaną uruchomione od 15 maja 2021 r.

Gmina Wólka

 • Wólka – Jakubowice Murowane – Długie – Turka – Łuszczów Pierwszy – Łuszczów Drugi – Gmina Wólka

Łączna praca eksploatacyjna w 2021 roku – 22 680 wozokilometrów.
Szacowana wartość dopłat do 1 wozokilometra 1,94 zł.
Linia zostanie uruchomiona od 15 maja 2021 r.

Powiat Lubelski

 • Linia nr 1 na trasie Antoniówka – Zakrzew – Biskupie

Łączna praca eksploatacyjna w 2021 roku – 26 244 wozokilometrów.
Szacowana wartość dopłat do 1 wozokilometra 2,70 zł.
Linia zostanie uruchomiona od 15 maja 2021 r.

Województwo Lubelskie

 • Linia nr 1 na trasie Szczebrzeszyn – Tarnawa Mała
 • Linia nr 2 na trasie Wysokie – Janów Lubelski
 • Linia nr 3 na trasie Międzyrzec Podlaski – Ostrów Lubelski
 • Linia nr 4 na trasie Międzyrzec Podlaski – Siemień
 • Linia nr 5 na trasie Trzebieszów – Biała Podlaska

Łączna praca eksploatacyjna w 2021 roku – 141 728 wozokilometrów.
Szacowana wartość dopłat do 1 wozokilometra 3 zł.
Linie zostaną uruchomione od 1 czerwca 2021 r.

Środki Funduszu są przeznaczone na dofinasowanie realizacji zadań władnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1123, z późn. zm.) oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.

Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora. Linie komunikacyjne objęte wnioskiem nie mogą dotyczyć przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej.

Dopłata ustalona została w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Źródło: LUW
Fot. googleMap