Nasi obrońcy granic docenieni. Piękne wyróżnienie dla żołnierzy, policjantów i strażników

Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie Ilona Skibińska-Fabrowska i wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczyli jednostkom organizacyjnym Wojska Polskiego, administracji zespolonej i niezespolonej monety okolicznościowe „Ochrona polskiej granicy wschodniej”, wprowadzone do obiegu przez Narodowy Bank Polski. Decyzją dyrektor NBP Oddziału Okręgowego w Lublinie okolicznościowe monety otrzymali również wojewoda lubelski Lech Sprawka i dyrektor Biura Wojewody Paweł Paszko.

Monety zostały przekazane na ręce komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie gen. bryg. Jacka Szcząchora, dowódcy 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej płk. Rafała Miernika, dowódcy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Tadeusza Nastarowicza, zastępcy komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie ppłk. Macieja Bernaszuka, komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie nadinsp. Artura Bieleckiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego i dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Artura Krukowskiego.

Wyróżnienia są symbolicznym podziękowaniem za dotychczasową służbę w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej i wojną na Ukrainie.

Żołnierze i funkcjonariusze tych formacji odebrali dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego. Wojewoda wyraził w ten sposób wdzięczność za ochronę polskiej granicy, dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców regionu i kraju, profesjonalizm, rzetelność, odpowiedzialność  i skuteczność w wykonywaniu zadań.

Gościmy dzisiaj te służby, które zapewniają nam spokojny sen, spokojne życie, normalne życie społeczno-gospodarcze w naszym kraju – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.

I dodał: – Ostatni okres czasu jest szczególny w wielu wymiarach. Od ponad dwóch lat zarówno województwo lubelskie, ale również cały nasz kraj doświadcza licznych sytuacji kryzysowych. Ale nie ma trudniejszej sytuacji kryzysowej niż ta, z którą związane jest bezpieczeństwo państwa. Dlatego też ochrona granicy państwowej ma szczególne znaczenie. Jesteśmy województwem szczególnym, jesteśmy jedynym województwem, które graniczy na dwóch odcinkach, gdzie mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. To, co się wydarzyło jesienią i poprzedniego roku, czyli na odcinku polsko-białoruskiej granicy, jak również to, czego doświadczamy również w tym roku od 24 lutego na odcinku polsko-ukraińskiej granicy. I w obu tych przypadkach te zagrożenia wymagają zaangażowania wszystkich służb, które zgodnie współpracując zapewniają nam  bezpieczeństwo. Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować. Równocześnie zwracamy się z prośbą o dalszą pełną poświęcenia służbę.

Dziękuję, że możemy się spotkać, że możemy wyrazić wdzięczność wszystkim formacjom, które troszczą się o bezpieczeństwo. Dzięki Państwa pracy granica polska jest szczelna, a Polska bezpieczna – podkreślał obecny na uroczystości poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew.

Data spotkania nie była przypadkowa. 16 maja to Święto Straży Granicznej. W tym roku mija 31 lat, od kiedy formacja rozpoczęła służbę na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

***

Srebrna moneta o nominale 10 zł „Ochrona polskiej granicy wschodniej” została wprowadzona do obiegu przez Narodowy Bank Polski 27 stycznia 2022 r.  Na rewersie monety znajdują się sylwetki funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, żołnierza Wojska Polskiego oraz wizerunek śmigłowca Straży Granicznej na tle fragmentu zarysu Polski z zaznaczonym stylizowanym północnym i wschodnim odcinkiem granicy państwa. Na awersie jest przedstawiony wizerunek polskiego słupa granicznego.

Narodowy Bank Polski od wielu lat emituje wartości kolekcjonerskie, które są poświęcone naszej historii, tradycji, kultury i miejscom, postaciom, wydarzeniom. One nie są tylko monetami, są dziełem sztuki. Na monecie zostały zawarte wszystkie istotne treści, które wiążą się z ochroną granicy wschodniej. Mamy postać funkcjonariusza policji, strażnika granicznego, żołnierza i to, co z granicą kojarzy się najbardziej – słup graniczny. To dla mnie wyjątkowa sytuacja. Po raz pierwszy  wręczyłam monety tym osobom, które na nich są. Ta moneta ma w województwie lubelskim szczególny wydźwięk i znaczenie – mówiła dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie Ilona Skibińska-Fabrowska.

Źródło: LUW
Fot. Katarzyna Link/ LUW