Ważna zapowiedź wojewody: prawdopodobnie wszystkie gminy w regionie wejdą do systemu sprzedaży węgla

Wojewoda lubelski Lech Sprawka poinformował, że prawdopodobnie wszystkie gminy w regionie wejdą do systemu preferencyjnej sprzedaży węgla; jako wyjątek wskazał 22 gminy, których udziału jeszcze nie udało się zweryfikować. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie skuteczna interwencja rządu.

„Nie ma w tej chwili sygnału z żadnej gminy, która by powiedziała, że definitywnie nie wchodzi do tego programu” – zastrzegł Sprawka.

Jak dodał, urząd wojewódzki pozostaje w kontakcie z 22 gminami (spośród 213 gmin i czterech miast na prawach powiatu), których udziału w programie jeszcze nie udało się zweryfikować.

Wojewoda wskazał, że w regionie jest siedem gmin, które nie wchodzą bezpośrednio do systemu preferencyjnej sprzedaży węgla i mają siedem dni na powierzenie tego zadania podmiotom zewnętrznym. Będą to głównie – podał Sprawka – komercyjne składy węgla. „Nie są to gminy, które odżegnały się od potrzeby zabezpieczenia swoich mieszkańców. One już się porozumiały z podmiotami zewnętrznymi, że te podmioty wejdą w ich rolę” – wyjaśnił.

Do zakupu węgla na zasadach preferencyjnych uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, których wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie rozpatrzony lub które spełniają warunki do otrzymania tego dodatku, tj. gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest urządzenie grzewcze na paliwo stałe (kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gmina będzie sprzedawać węgiel: osobie fizycznej w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego
– w cenie nie większej niż 2000 zł brutto za tonę + koszty transportu,
– w ramach limitu dla odbiorcy końcowego. Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
+1,5 tony – do 31 grudnia 2022 r.
+ 1,5 tony – od 1 stycznia 2023 r.
– Różnica (między kupnem od podmiotu wprowadzającego do obrotu a sprzedażą odbiorcy końcowemu) jest dochodem gminy, z którego finansowana jest operacja dystrybucji (transport od importera do gminy i zorganizowanie procesu sprzedaży np. wynajęcie placu, wagi).
– Aktualne ceny węgla importowanego zaczynają się od 2700 zł brutto. Warto podkreślić, że dzisiaj cena węgla w składach prywatnych często przekracza 3500 zł.
-Samorządy będą odpowiadać za zorganizowanie transportu węgla lub będą mogły to zlecić podwykonawcom.