Co z pieniędzmi na Małaszewicze? Senator Bierecki pyta o środki na ten cel. Minister odpowiada, że na razie nie ma

Co dalej z kluczową inwestycją w suchy port przeładunkowy w Małaszewiczach? Czy nowy rząd planuje zablokować tę kluczową dla Polski inwestycję, która ma zapewnić miliardy złotych wpływu do polskiego budżetu i rozwój naszego regionu? Senator Grzegorz Bierecki zgodnie z tym, co zapowiadał podczas kampanii wyborczej, monitoruje sprawę i pyta, gdzie są pieniądze, które już powinny być przekazane na inwestycję!

– Chciałem donieść o przychodach które możemy utracić, a które pewnie przydałyby się w budżecie państwa – interweniował podczas  serii pytań do ministra finansów w trakcie dyskusji budżetowej w Senacie, senator Grzegorz Bierecki. – To jest kwestia inwestycji w tzw. suchy port kolejowy w Małaszewiaczh, gdzie w ciągu 4 lat ma być zainwestowane 3 miliardy złotych, gwarantowane w ustawie, na podstawie której mają być przekazane obligacje do PLK aby to zrealizowała. Chodzi o gigantyczne zyski skarbu państwa. W okresie 10 lat to 40 miliardów złotych z OSR-u- wyliczał Bierecki.

Senator wyraził zaniepokojenie, że od tygodni pieniądze te nie docierają do inwestora.

– Państwo polskie powinno zadbać o to aby ta brama jedwabnego szlaku, który wchodzi do Europy, najważniejsza brama, czyli ten obszar Terespola była rozwijana. W interesie państwa jest żeby tę inwestycję dokończyć. Pytałem na komisji panią minister o to, czy minister infrastruktury wystąpił o przekazanie obligacji. Bardzo mi zależy na tym, żeby to opóźnienie, z którym mamy już do czynienia, w realizacji tej ustawowo przyjętej inwestycji, się nie zwiększało , jak to na kolei często się zdarza. Przypominam o tym, żeby ministrowi podpowiedzieć, gdzie szukać pieniędzy do budżetu – mówił senator.

Minister finansów z rozbrajającą szczerością przyznał, że dotychczas ministerstwo infrastruktury nie wystąpiło do ministerstwa finansów o uruchomienie środków.

Odpowiedź ministra do żywego poruszyła senatora z Południowego Podlasia, który od wielu lat walczy o realizację tej inwestycji i niejednokrotnie wyliczał plusy z niej płynące.

– Ta sprawa Małaszewicz bardzo leży mi na sercu. To największa inwestycja państwowa w Polsce Wschodniej, pomijając inwestycje drogowe. To inwestycja o ogromnej rentowności, z bogatą historią trudów przy dojściu do ustawy, która tą inwestycję gwarantuje. Prosiłbym Pana ministra o udzielenie odpowiedzi na piśmie o przyczynach niewystąpienia przez ministerstwo infrastruktury z wnioskiem do ministerstwa finansów w sprawie przekazania obligacji – zareagował Bierecki.

Minister zapowiedział, że taka odpowiedź zostanie udzielona.