Bialski Medyk ma nową siedzibę. To ważny dzień dla Białej Podlaskiej

Dzień 22 marca na zawsze stanie się jedną z najważniejszych dat w historii Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej, czyli po prostu bialskiego Medyka. Szkoła zyskuje nową większą i piękniejszą siedzibę przy ul Warszawskiej, która będzie mogła szkolić dwustu słuchaczy z miasta i regionu.

Przekazanie symbolicznego klucza do nowych pomieszczeń szkolnych uroczyście dokonał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. W uroczystościach wziął również honorowy patron dzisiejszego wydarzenia senator Grzegorz Bierecki oraz kierownik bialskiej filii Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Litwiniuk. Zabrakło posła Dariusza Stefaniuka, który bierze udział w posiedzeniu Sejmu.

Otwarcie nowej siedziby Medyka na ul. Warszawskiej w Białej Podlaskiej połączono z 550-leciem województwa lubelskiego. Podczas obchodów wręczone zostały specjalne Medale Zasłużonego dla Województwa Lubelskiego. To hołd dla tych, którzy przyczynili się do rozwoju i promocji naszego regionu, celebracja naszej wspólnej historii i przyszłości.

Odznaczeni zostali rektor Akademii Bialskiej prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, rektor bialskiej filii AWF prof. dr hab. Jerzy Sadowski, oraz dziekani bialskiego dekanatu, ksiądz kanonik Marian Daniluk oraz ks. kanonik Andrzej Biernat.

– Nowa siedziba otworzy przed słuchaczami i nauczycielami nowe możliwości – to przestrzeń dla inspiracji, kreatywności i rozwoju, która będzie pielęgnowana przez każdego uczestnika życia szkolnego – zapowiada dyrektor szkoły Marzena Paszkowska.

Nowa siedziba ma 2500 m2 podczas, gdy stary budynek przy ul. Okopowej dysponował jedynie 900 m2.
– Nikomu nie musimy mówić, jak ważna jest ta szkoła dla naszego miasta i regionu. To miejsce, które kształci kadry dla naszego szpitala i pogotowia. Inwestowanie w edukację słuchaczy, to inwestowanie w zdrowie mieszkańców. Bardzo gratuluję Pani Dyrektor i Panu Marszałkowi, że dziś możemy świętować w tym pięknym nowym budynku tę okrągłą rocznice naszego województwa. Niezwykle cieszy mnie, że nowi słuchacze to właśnie tu będą zdobywać i poszerzać swoją wiedzę – mówił senator Grzegorz Bierecki.
Ciepłych słów pod adresem dyrektor placówki nie szczędził też marszałek Jarosław Stawiarski. Podziękował Marzenie Paczkowskiej za determinację i zaangażowanie w nieustanny rozwój placówki, którego zwieńczeniem są przenosiny do nowej siedziby.