Podróż w przeszłość

Z okazji Nocy Muzeów bialska placówka oprócz stałych ekspozycji przygotowała szereg atrakcji. Jedną z nich była możliwość zwiedzania wieżyczki wschodniej, która została udostępniona po renowacji. Na uwagę zasługiwały ścienne malowidła wykonane techniką sgraffito, polegającą na nakładaniu kolejnych, kolorowych warstw tynku.

Atlas Targońskiego

Prawdziwą gratką była prezentacja oryginału oraz prezentacja multimedialna Atlasu Leonarda Targońskiego, znajdującego się w zbiorach Biblioteki Towarzystwa Naukowego w Płocku. Atlas ten to zbiór map miasta i hrabstwa bialskiego z lat 1777 – 1782.

To wybitne arcydzieło kartograficzne zawiera szczegółowe szkice planu miasta z zaznaczeniem obiektów sakralnych, architektonicznych, terenów zielonych oraz okolicznych wsi, m.in. Rakowisk, Cicibora i Sielczyka. Prezentuje również dawną świetność pałacu radziwiłłowskiego i okalającego go parku. W Atlasie Targoński umieścił oprócz map niezwykle ciekawe ich opisy-legendy, zawierające ozdobne kartusze z pięknym liternictwem i panopliami. Poszczególne stronice zostały namalowany pędzelkiem na cieniutkim pergaminie, a następnie naklejone na gruby karton.

Leonard Targoński, właściciel majątku Przegaliny (gmina Komarówka Podlaska) sprawował urząd geometry. Wykonał mapy najprawdopodobniej na zamówienie Karola Stanisława Radziwiłła "Panie Kochanku", ówczesnego właściciela Białej Podlaskiej.

Cyfrowa replika zostanie w Białej

Zgodnie z łacińskim przysłowiem: każda książka ma swoją historię. Ta maksyma dotyczy również Atlasu Targońskiego. Zawiłe jego losy przybliżyła obecna na spotkaniu dr Grażyna Szumlicka- -Rychlik, dyrektor płockiej biblioteki.

Atlas podczas II wojny światowej został zrabowany z dóbr Radziwiłłów w Nieświeżu przez niemieckiego okupanta i umieszczony właśnie w Płocku. Po wojnie znajdował się w opłakanym stanie, musiano poddać go gruntownej renowacji.

– Atlas robi ogromne wrażenie, budzi on duże zainteresowanie w szczególności ludzi interesujących się przeszłością naszego miasta. Dzięki nowoczesnym technikom będzie on dostępny w naszym muzeum, w formie cyfrowej, na specjalnie przygotowanym stole multimedialnym. Na tych mapach znajduje się zamek. Podjęte są już starania, aby odbudować ten obiekt. Planujemy również dalszą rewitalizację parku, odnowienie amfi teatru oraz obiektu, w którym mieści się obecnie galeria – powiedział Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej.

Prezentacje i dyskusje

A że była to noc poświęcona przeszłości miasta i regionu, nie mogło zabraknąć makiety zamku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Wykonali ją uczniowie Koledżu Politechnicznego w Brześciu przy współpracy mgr inż. arch. Łukasza Stasiaka z bialskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

Przeszłość naszych ziem z okresu wczesnego średniowiecza przybliżyła kolejna prezentacja. W scenerii ekspozycji „Czerwień – gród między wschodem a zachodem” dyskusję historyków, regionalistów i archeologów zatytułowaną “Początki chrześcijaństwa na Południowym Podlasiu w kontekście 1050 rocznicy Chrztu Polski” prowadził archeolog Mieczysław Bienia.

Wytrwałym amatorom nocnych przygód muzealnych późnym wieczorem zaprezentował się zespół obrzędowy „Sokotuchy”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej.