Odnawialne Źródła Energii bliżej Białej.

Zainteresowanie mieszkańców projektem „Włączamy dobrą energię. Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” przerosło najśmielsze oczekiwania. Chęć ich posiadania zgłosiło prawie 2,5 bialczan, projekt uwzględniał zaś montaż ok. tysiąca instalacji (solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę).

Na ten cel magistrat zabezpieczył ponad 6 mln zł, złożył także wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego, a po jego negatywnej ocenie – odwołanie.

Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 – uznał protest za zasadny.

Bialski wniosek otrzymał nie 92,5, a 97,5 punktów, czyli zgodnie z pierwotną kalkulacją. Obecnie magistrat oczekuje dalszych informacji od komisji konkursowej w sprawie dofinansowania projektu.