Kredyt Hipoteczny w Kasie Stefczyka

Popyt na kredyty mieszkaniowe, po pewnym zahamowaniu w ubiegłym roku w związku z pandemią koronawirusa, rośnie. Niskie oprocentowanie kredytów mieszkaniowych to także duża zachęta do rozważenia zakupu „własnego kąta”. Taką decyzję należy jednak dokładnie przeanalizować, gdyż z kredytem wiąże się najczęściej długi okres spłaty.

Kredyt mieszkaniowy jest w dzisiejszych czasach normą. Rzadko kiedy można sobie pozwolić na luksus zakupu domu czy mieszkania bez skorzystania z oferty instytucji finansowej w postaci kredytu. Również dzięki Kasie Stefczyka można sfinansować zakup własnych czterech kątów. To Kredyt Hipoteczny.

Może być udzielony nawet w kwocie kwotę 2 milionów zł – maksymalnie od 60% do 80% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej lub od 30% do 50% wartości nieruchomości komercyjnej. Okres kredytowania może wynosić od 5 do 30 lat. Możliwe jest także skorzystanie z obniżek oprocentowania, a szczegółowe warunki uzgadniane są z każdym Klientem indywidualnie. Kredyt Hipoteczny w Kasie Stefczyka umożliwia finansowanie zakupu domu, mieszkania lub innej nieruchomości.

Wymogiem, jaki muszą spełnić Członkowie ubiegający się o kredyt mieszkaniowy, jest wkład własny, którego minimalna wysokość musi wynosić od 20% do 40% wartości nieruchomości mieszkalnej. Wymóg ten nie dotyczy jednak przeznaczenia środków na cele remontowe.

Na oprocentowanie Kredytu Hipotecznego w Kasie Stefczyka składa się stała marża oraz aktualizowany co pół roku wskaźnik WIBOR 6M. Kredyt ten spłacany jest w comiesięcznych ratach w równej wysokości. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 3,62%.

Występuje ryzyko zmiany stopy procentowej (oprocentowanie oparte o WIBOR 6M – zmiana stopy może nastąpić raz na 6 miesięcy). Umowa o Kredyt Hipoteczny wymaga zabezpieczenia hipoteką wierzytelności wynikającej z tej umowy. Do uzyskania Kredytu Hipotecznego niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia oraz innych zdarzeń losowych wraz z cesją wierzytelności na kredytodawcę. Kredyt udzielany jest w polskiej walucie. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

 

Kredyt Hipoteczny w Kasie Stefczyka:

  • kwota nawet do 2 000 000 zł (do max. 60–80% wartości rynkowej nieruchomości mieszkalnej lub do max. 30–50% wartości nieruchomości komercyjnej)
  • dogodny okres kredytowania – od 5 do 30 lat
  • atrakcyjne oprocentowanie z możliwością uzyskania obniżek
Źródło: artykuł sponsorowany: Kasa Stefczyka
Fot. Pixabay