Radzyńscy ochotniczy strażacy mają nowego prezesa

31 stycznia br. podczas zjazdu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radzyniu Podlaskim wybrano nowy Zarząd. Prezesem został druh Ireneusz Demianiuk.

Prezentujemy cały skład Zarządu Powiatowego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Powiecie Radzyńskim:

Prezes zarządu – Ireneusz Demianiuk
Wiceprezesi – Wiesław Mazurek oraz Anna Mróz
Sekretarz – Jarosław Błażewicz
Skarbnik – Tomasz Jurkiewicz
Członkowie prezydium – Arkadiusz Filipek, Radosław Sałata, Zbigniew Białucha, Witold Grajcar.

Delegatem na zjazd Zarządu Wojewódzkiego został wybrany Ireneusz Demianiuk.

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali wybrani:

Przewodniczący – druh Henryk Hałajko
Wiceprzewodniczący – druh Marek Rożen
Sekretarz – druh Andrzej Cap
Członkowie – druh Sebastian Frączek, druh Andrzej Skwarek

– Możecie państwo być z siebie dumni, że w ciągu pięciu lat swoja pracą doprowadziliście Ochotnicze Straże Pożarne do bardzo dobrego poziomu – głos zabrał Starosta Radzyński. – Uważam, że Rząd Polski murem stoi za OSP i wspiera je. Świadczą o tym wozy, które co roku docierają do naszych jednostek. Mógłbym dłuższy czas wymieniać te pojazdy, które otrzymaliśmy, a przecież większość środków finansowych na ich zakup pochodziła z budżetu państwa. Bardzo dziękuję osobiście prezesowi Tadeuszowi Sławeckiemu za 20 lat pracy – to jest piękny wynik. Za wszystkie dokonania bardzo serdecznie dziękuję i oczekuję dalszej współpracy. Gratuluję nowemu prezesowi i cieszę się, że ten wybór został dokonany przez aklamację. To było moim celem, by władze zostały wybrane demokratycznie i w zgodzie. Ja cały czas jestem otwarty na współpracę ze strażakami – jesteśmy dla was bo wy wpływacie na bezpieczeństwo tych 58-miu tysięcy mieszkańców naszego powiatu, dlatego zarząd powiatu i rada zrobi wszystko, by ta współpraca układała się jak najlepiej. Niech św. Florian czuwa nad nami, by nasza straż się rozwijała, by powstawało więcej jednostek i żeby coraz więcej zastępów wchodziło do KSRG – mówił Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski.