Senatorowie PiS bronią prezesa NBP. Grzegorz Bierecki wygłosił oświadczenie

Politycy koalicji 13 grudnia od kilku miesięcy wściekle atakują prezesa NBP Adama Glapińskiego, za wszelką cenę próbując podważyć zaufanie społeczeństwa do szefa banku centralnego. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że zmiana prezesa NBP miałaby pomóc rządowi Tuska wprowadzić euro, na czym zależy Niemcom.

W związku z tymi atakami, senatorowie PiS wydali specjalne oświadczenie, w którym wzięli w obronę prezesa Glapinskiego. Oświadczenie, w imieniu parlamentarzystów PiS, wygłosił senator z Południowego Podlasia Grzegorz Bierecki

„Od ponad roku obserwujemy bezprecedensowe ataki na Narodowy Bank Polski i jego kierownictwo. Te bezpodstawne i bezprawne ataki mają osłabić autorytet banku i doprowadzić do kryzysu zaufania do jednej z najważniejszych instytucji państwa polskiego a w konsekwencji do erozji zaufania do naszej narodowej waluty. W ten sposób realizowany jest plan rządzącej koalicji szybkiego, ścisłego związania polskiego złotego z euro a w konsekwencji przyspieszonego przyjęcia euro przez Polskę.

Nie ulega wątpliwości, że przedstawione przez grupę posłów koalicji 13 grudnia zarzuty, zawarte we wniosku o postawienie prezesa profesora Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu mają charakter pozorny i służą wyłącznie realizacji planu bezprawnego odsunięcia prezesa NBP od wykonywania ustawowych obowiązków obrony polskiego złotego.

Taka instrumentalizacja instytucji wniosku do Trybunału Stanu zasługuje na najwyższe potępienie i powinna spotkać się z właściwą reakcją Trybunału Stanu, zobowiązanego do stania na gruncie obowiązującego prawa.

Narodowy Bank Polski w ostatnich latach pandemii i wywołanego nią kryzysu gospodarczego a potem wojny na Ukrainie i okresu globalnej, podwyższonej inflacji znakomicie i odważnie wywiązywał się ze swej konstytucyjnej roli. Dzięki tym działaniom utrzymane zostało niskie bezrobocie, inflacja wróciła do poziomu ustalonego celu a tysiące firm uniknęło upadłości; Polski nie dotknęła kolejna fala zarobkowej emigracji a nasz PKB szybko wrócił na ścieżkę wzrostu. Utrzymana została siła polskiej gospodarki tak potrzebna w okresie hybrydowego ataku na nasze granice, wojny w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i konieczności podjęcia wysiłku znaczącej rozbudowy Wojska Polskiego.

Uważamy, że kierownictwo NBP a w szczególności pan prezes, profesor Adam Glapiński, dobrze zasłużyło się Ojczyźnie i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania jakie okazać może Rzeczpospolita.” – czytamy w oświadczeniu.