Odnowiony Pałac Potockich

Trwa renowacja rzeźb Redlera na skrzydle wschodnim Pałacu Potockich. Będą odnawiane również putta zachodniego skrzydła i znad patio.

– Zaczynamy od dezynfekcji, usuwania mchów i mikroorganizmów, następnie oczyszczamy rzeźby myjką pod ciśnieniem, z użyciem chemii, potem wzmacniamy kamień, uzupełniamy ubytki i kończymy zabiegi konserwatorskie unifikacją kolorystyczną – wyjaśnia konserwator Rafał Matula, który w ubiegłym roku również pracował przy konserwacji rzeźb.

W roku minionym konserwatorzy mieli jednak znacznie łatwiejsze zadanie: musieli zrobić rekonstrukcję tylko maczugi Herkulesa. Obecnie takich prac jest znacznie więcej. Fragmenty wielu rzeźb uległy zupełnej destrukcji – szczególnie te, które pochodzą z renowacji przeprowadzonej w latach 70., gdy ubytki uzupełniane były zaprawą wapienno-piaskową z domieszką cementu.

Rekonstrukcja rzeźb znad ryzalitu (wejście do sali konferencyjnej), przedstawiająca konia skaczącego przez przeszkodę, putta obok czy panoplia znad wschodniej bramy będzie wykonana z piaskowca. Mimo tych utrudnień prace ukończone zostaną przed terminem zaplanowanym na połowę października br. – najprawdopodobniej w końcu sierpnia.