Władze Radzynia zapowiadają: będziemy się ubiegać o wyższe dofinansowanie dla Pałacu!

 – Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie przedmiotowego projektu został opracowany w 2017 r. zgodnie z zasadami naboru, określonymi dla konkursu na realizację projektów do dofinansowania w  ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL.  Wartość projektu i jego budżet został ustalony m.in. na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz wyceny kosztów wyposażenia sporządzonych na poziomie cen III kwartału 2017 r. Wyceny te straciły już swoją aktualność, a w związku z tym i budżet projektu w odniesieniu do aktualnego poziomu cen jest znacznie niedoszacowany – argumentuje miasto.

 – Bardzo krzywdzące całe środowisko radzyńskie działania , podjęte przez ówczesny Zarząd Województwa, a w szczególności Marszałka Województwa – Pana Sławomira Sosnowskiego, wstrzymały realizację ambitnych planów rozwojowych Miasta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. potwierdził, że działania takie były bezprawne. Aktualnie istnieje konieczność weryfikacji kosztów przedsięwzięcia objętego projektem, a jednocześnie także – potrzeba rozszerzenia działań rewitalizacyjnych, szczególnie w odniesieniu do zespołu płacowo-parkowego – podkreślają przedstawiciele Radzynia Podlaskiego.

 Radzyńscy decydenci zapewniają, że miasto jest przygotowane, aby zweryfikować koszty szybko i sprawnie.

– Dlatego też zamierzamy wystąpić do Zarządu Województwa Lubelskiego z wnioskiem o dotację znacznie przewyższającą kwotę 10 mln zł. 
Mamy nadzieję, że nasz wniosek zostanie uznany jako szczególnie  ważny z punktu widzenia ochrony dziedzictwa narodowego całego województwa lubelskiego i naszego kraju – czytamy w komunikacie prasowym.