Konkurs dla pań zorganizowany przez Pierwszą Damę. Czy któreś z naszych kół podejmie się tego wyzwania?

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest organizatorem Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Konkurs jest inicjatywą Małżonki Prezydenta RP i został objęty Jej Honorowym Patronatem. Adresowany jest on do Kół Gospodyń Wiejskich, a jego celem jest promocja i prezentacja wielopłaszczyznowej działalności Kół.

W ramach dwuetapowego wydarzenia wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność polegająca m.in. na podtrzymywaniu i utrwalaniu rodzimego folkloru, tradycji i obyczajów regionalnych, wychowywaniu młodego pokolenia w poszanowaniu tradycyjnych wartości, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości kobiet czy pielęgnowaniu historii otoczenia,przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.Etap wojewódzki odbędzie się w formule online.

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od 2 do 23 marca 2021 r. Na podstawie oceny kart zgłoszeniowych oraz przesłanego materiału audiowizualnego zostanie wytypowanych 16 Kół –po jednym z każdego województwa–które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego nastąpi w maju br.Etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne w dniu 19 czerwca 2021 r.w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach.Tematem przewodnim etapu ogólnopolskiego Konkursu będą regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie pozwoli na zaprezentowanie i przybliżenie aktywnej działalności,osiągnięć oraz potencjału Kół Gospodyń Wiejskich.Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa oraz zasad przeprowadzenia Konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej:www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkursKGW