KOMARÓWKA PODLASKA. Trwa ofensywa drogowa na terenie Powiatu Radzyńskiego

W ramach prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego Ofensywy Drogowej Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa wizytował przebudowywany odcinek drogowy w Żeliźnie. Towarzyszyli mu: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wicestarosta Radzyński Michał Zając, Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Szumera.

Przebudowywana droga wojewódzka 813 o długości 1 km 150 m w miejscowości Żelizna jest kluczową drogą dla Gminy Komarówka Podlaska. Przebiega ona przez: Komarówkę, Przegaliny Duże, Żulinki, Żeliznę do granicy powiatu. Inwestycja ta była długo oczekiwana przez mieszkańców. Koszt przedsięwzięcia to około 2 miliony złotych.

– Wreszcie znalazły się środki na to, by takie inwestycje realizować. Co ważne, oprócz modernizacji tej drogi został wykonany chodnik, który po pierwsze zwiększy bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz dzieci i młodzieży, którzy tą drogą udają się do szkoły, ale również wszystkich uczestników ruchu drogowego. To nie jest nasza ostatnia wizyta w Powiecie Radzyńskim i nie ostatnia w Gminie Komarówka Podlaska. W przyszłym roku we współpracy z rządem planujemy kolejne remonty, kolejnych odcinków na południowym Podlasiu i myślę, że zarówno Powiat Radzyński oraz Powiat Parczewski będzie w tej ofensywie w 2022 roku uczestniczył – mówił Wicemarszałek Michał Mulawa.

W ramach prowadzonych prac w Powiecie Radzyńskim i Łukowskim remontem objęto ponad 5 km dróg wojewódzkich oraz wybudowano chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o długości ponad 2,6 km.

 

– Panie Marszałku, Panie Wojewodo, dziękujemy za zauważenie potrzeb remontowych dróg wojewódzkich na terenie powiatu radzyńskiego. Oczywiście ofensywa drogowa w naszym powiecie również trwa. Realizujemy szereg inwestycji dofinansowanych z programów rządowych, przede wszystkim z Funduszu Dróg Samorządowych i z tego miejsca chciałbym podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, przedstawicielom władzy za te dofinansowania i wspieranie nas w naszych potrzebach. Dziękujemy również samorządom gminnym. Zauważamy potrzeby w każdej miejscowości, w każdej gminie i robimy to przy współpracy z wójtami na zasadzie 50 na 50 wkładu własnego przy inwestycjach dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Jak do tej pory dostajemy 70 procent dofinansowania z funduszy rządowych, maksymalną stawkę, natomiast realizujemy również szereg inwestycji z własnych środków, przy współpracy z gminami, tak zwane nakładki i remonty dróg. Należy zauważyć, że włodarze naszych gmin realizują również szereg inwestycji na drogach gminnych. W temacie inwestycji drogowych dzieje się bardzo dużo – mówił Wicestarosta Michał Zając.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
Fot. Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim