Świetny konkurs dla najmłodszych: „Nadaj życie niepotrzebnym przedmiotom”

Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza dzieci w wieku od 6 do 15 lat z diecezji siedleckiej do udziału w konkursie „Nadaj życie niepotrzebnym przedmiotom” w ramach corocznego święta „Czas dla Stworzenia 2023″. Autorzy zwycięskich prac zostaną nagrodzeni.

– Konkurs adresujemy do dzieci w wieku od 6 do 15 lat tj. uczniów przedszkoli (klas 0) i szkół podstawowych (kl. I-VIII) mieszkających na terenie diecezji siedleckiej, którym leży na sercu dobro naszej planety – mówi Michał Szmulik, koordynator konkursu z siedleckiej Caritas.

Konkurs polega na przygotowaniu jednej dowolnej pracy (może być to zarówno przedmiot użytku codziennego, zabawka, domek dla owadów itp.) wykonanej wybraną przez siebie metodą plastyczno-techniczną, przy jednoczesnym obowiązkowym wykorzystaniu elementów z surowców wtórnych (z papieru, plastiku i opakowań np. puszek po napojach, torebek, pudełek itp.). Dopuszcza się użycie innych niezbędnych surowców. Skala wykonanej pracy jest dowolna, jednak nie może ona przekraczać wymiarów 50 cm x 50 cm x 100 cm. Uczestnik powinien wykazać się kreatywnością oraz wyobraźnią.

– Podczas konkursu pragniemy kształtować wśród dzieci i młodzieży proekologiczne wzorce zachowań i jednocześnie realizować w praktyce założenia encykliki Papieża Franciszka „Laudato si”. Jestem przekonany, że już od młodego wieku należy uczyć się porządkowania, segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z materiałów i surowców – tłumaczy ks. Paweł Zazuniak, dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej.

Pracę należy przesłać pocztą na adres Caritas Diecezji Siedleckiej ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Nadaj życie niepotrzebnym przedmiotom” lub złożyć osobiście w sekretariacie Caritas diecezjalnej pod wyżej wymienionym adresie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00). Termin dostarczenia prac upływa 26 września br. o godz.16:00.

Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest dostarczenie wraz z pracą prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej uczestnika (załącznik nr 1) oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik nr 2).

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 października br. w Dniu św. Franciszka na stronie internetowej Caritas diecezjalnej. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

Regulamin konkursu i załączniki do pobrania na stronie internetowej www.siedlce.caritas.pl.

Więcej informacji: Michał Szmulik – koordynator biura Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, tel. 504-429-381.