Burmistrz Radzynia uhonorowany

Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim 29 maja br. z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.

W trakcie spotkania Prezydent RP Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe 42 samorządowcom. W gronie 9 odznaczonych najwyższym odznaczeniem – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – znalazł się burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, związany z samorządem od 27 lat; będąc posłem przez dwie kadencje pracował w Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W trakcie spotkania Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że to właśnie samorządowcy widzą Polskę najbliżej: jej niedostatki i problemy, także i te, które wynikają z braku niedostatecznego zrozumienia Polski lokalnej przez władze centralne.

– Tak było na przestrzeni tych ostatnich 27 lat. Pewnie, że gdyby nie były popełniane też i błędy w relacjach pomiędzy władzą centralną, rządową czy ustawodawczą a samorządem, to być może Polska lokalna byłaby dziś lepiej, równiej rozwinięta niż ma to miejsce – stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że samorząd stanowi jeden z najważniejszych elementów ustrojowych Rzeczypospolitej; oznacza decentralizację władzy państwowej realizowaną poprzez zasadę pomocniczości, czyli że władza powinna być w jak największym stopniu w rękach zwykłych ludzi.