UCIECZKA DO NIEPAMIĘCI

W trzydziestą rocznice tamtych tragicznych wydarzeń w całym kraju odbyły spotkania okolicznościowe, msze św. i marsze niepodległościowe upamiętniające ofi ary stanu wojennego. Okolicznościową rocznicę uczczono także w naszym mieście. W południe przedstawiciele bialskiego oddziału NSZZ Solidarność, kilku miejscowych polityków oraz garstka mieszkańców Białej Podlaskiej, złożyła wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą przy ulicy Warszawskiej. Obecny na spotkaniu poseł Adam Abramowicz z niepokojem mówił o braku delegacji ze szkół. Zdaniem parlamentarzysty uroczystości powinny mieć wymiar ogólnomiejski. Głównym punktem rocznicowych obchodów była Msza Święta za Ojczyznę odprawiona w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Białej Podlaskiej. Na nabożeństwo przybyły poczty sztandarowe kilku miejscowych związków zawodowych, politycy i przedstawiciele Urzędu Miasta. "PrzedMszę Świętą za Ojczyznę koncelebrował ksiądz prałat Ryszard Kardas, który nie ukrywał rozczarowania brakiem młodych ludzi na tak ważnej dla naszej Ojczyzny uroczystości. Ksiądz dziekan w homilii mówił o brutalnym zdławieniu budzącej się przed 30 laty wolności, o różnych formach wzmożonej kontroli społecznej, przejawach oporu społeczeństwa polskiego i zwykłej codzienności w stanie wojennym oraz o międzynarodowych echach tamtych grudniowych wydarzeń w naszym kraju. Zwieńczeniem uroczystości upamiętniających 30 rocznicę tragedii z grudnia 1981 roku była akademia okolicznościowa przygotowana przez harcerzy oraz koncert chóru „Schola Cantorum Misericordis Christi” pod batutą Piotra Karwowskiego.