OSTRE CIĘCIA W KULTURZE, OŚWIACIE I ADMINISTRACJI

Radny PiS skrytykował też łączenie instytucji kulturalnych i zamienianie publicznych placówek oświatowych w prywatne. Prezydent Czapski dodał, że cięcia w oświacie zostały już zapoczątkowane poprzez łączenie szkół. Kolejne kroki doprowadzą do przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 i trzech przedszkoli samorządowych w placówki komercyjne. Konieczne będzie także dostosowanie liczby nauczycieli do ilości uczniów (redukcja etatów). Włodarz miasta zapowiedział ograniczenie wydatków na promocję miasta. Nie będzie już imprez masowych: zamiast Dni Miasta czy Dni Patrona, zorganizowane zostaną przedsięwzięcia komercyjne. Postanowienia inwestycyjne zaniepokoiły radnych Wojciecha Sosnowskiego i Michała Litwiniuka. – Budżet nie byłby taki, gdyby prezydent wcześniej myślał perspektywicznie. Finanse miasta zostały dopchnięte do ściany. Przy ponad 20 mln długów nie mamy możliwości wygospodarowania środków na nowe inwestycje – zauważył Litwiniuk. Radnego martwi też nieuwzględnienie w przyszłorocznym budżecie planów zagospodarowania lotniska. Prezydent Andrzej Czapski podkreślił, że w sytuacji kryzysu ekonomicznego będą realizowane tylko te inwestycje, które zyskają dofi nansowania unijne. Oprócz uchwały budżetowej, dyskusja dotknęła kwestii stanowiska dyrektora Bialskiego Centrum Kultury. Radna Alicja Łagowska sugerowała, że fotel jest już dawno obsadzony przez jedną z kandydatek, Małgorzatę Kadłubowską. Prezydent kategorycznie zaprzeczył.