PODLASKI SKEF

W ramach realizacji programu przeciwdziałania niewypłacalności SKEF prowadzi Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, które służą pomocą każdemu, kto potrzebuje wsparcia w rozwiązaniu problemów finansowych. W Polsce działa 6 takich ośrodków – bialski jest jednym z nich. W ODFIK – u można otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie poradnictwa finansowego, prawnego i doradztwa konsumenckiego, a także w zrozumieniu ofert różnych instytucji finansowych. Innymi słowy SKEF jest po to, by pomagać w znalezieniu wyjście z trudnej sytuacji dotyczącej zobowiązań finansowych i uniknąć wejścia w tzw. spiralę zadłużenia. Ośrodek doradztwa finansowego i konsumenckiego w Białej Podlaskiej jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11- 15, a w środę w godzinach 13 – 17. Zapraszamy wszystkich do biura, które mieści się przy ul. Francuskiej 136 e-mail: [email protected] tel: 603-400-045. Porady udzielone są także za pomocą poczty elektronicznej, korespondencyjnie i telefonicznie.