35-lecie BOZPN

Sędziami honorowymi PZPN zostali Franciszek Kuźniak i Dariusz Petruczenko. Tytuł „zasłużony sędzia” nadano Arturowi Gruszce, Mikołajowi Jaroszukowi, Lechowi Łukaszukowi i Markowi Maleńczukowi. Albumy, odznaki LZPN i LZS oraz medale „zasłużony dla powiatu” i 35-lecia BOZPN wręczono ponad setce działaczy. Ponadto przedstawiciele władz piłkarskich i samorządowych przekazali prezesowi BOZPN okolicznościowe upominki."Delegaci