„Christos Rażdajetsa”

Jako cząstka powszechnego kościoła katolickiego również w naszej cerkwi ubieramy choinki, przygotowujemy szopkę. Pod koniec rekolekcji następuje poświęcenie opłatka i prosfory – kwaszonego chleba, pieczonego na mące pszennej, drożdżach i wodzie. Każdy członek wspólnoty zabiera do domu i opłatek i prosforę, bo wiele rodzin jest mieszanych ( grekokatolicy i rzymskokatolicy). Na tej prosforze sprawujemy także liturgię.

 

Czy uroczystości Nowego Roku i Objawienia Pańskiego również są tak podniosłe?

31 grudnia odprawiana jest liturgia, na której podsumowuję wydarzenia mijającego roku. Informuję o liczbie pochówków, narodzin, ślubów. Mówię o ważnych uroczystościach i wydarzeniach. Z kolei 1 stycznia odprawiana jest liturgia Św. Bazylego, natomiast, 6 stycznia, czyli w święto Jordanu następuje uroczyste święcenie wody. Kiedyś chodziliśmy całą parafi ą nad Bug, tam wycinaliśmy przerębel i ustawialiśmy ołtarz. Obecnie, po liturgii, procesją udajemy się do studni i tam dokonujemy poświęcenia.