TO BYŁA PARODIA KONKURSU

Przypomnijmy, że do konkursu stanęli również Dariusz Chorąży, dyrektor Osiedlowego Klubu Kultury „Eureka”, Wojciech Witkowski, właściciel agencji artystycznej oraz Karol Sudewicz, wykładowca Instytutu Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej. 30 grudnia komisja postanowiła rekomendować Kadłubowską na zwierzchnika BCK. Oto, jak rozłożyły się głosy: Anna Leszczyńska, Mariusz Michalczuk, Ewa Majewska oraz Marian Tomkowicz poparli kandydaturę dotychczasowej dyrektor SP nr 7, z kolei Małgorzata Piekarska, Robert Sozoniuk oraz Grzegorz Michałowski wskazali Dariusza Chorążego. 2 stycznia prezydent Andrzej Czapski wręczył nominację Kadłubowskiej, tym samym oficjalnie stała się ona dyrektorem nowej placówki. Aktualnie Kadłubowska rezyduje w siedzibie BCK, która znajduje się w dawnym Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Warszawskiej. Dotychczas nie znamy jeszcze nazwiska jej zastępcy, z nieoficjalnych źródeł wynika, że może nim zostać Dariusz Chorąży.

 

Zarzuty o kolesiostwo

Jeszcze zanim poznaliśmy werdykt komisji, radni opozycji – i nie tylko – twierdzili ze stuprocentową pewnością, że procedura była „ustawiona”. 29 grudnia, podczas ostatniej w roku 2011 sesji Rady Miasta, rajcowie uchwalili statut Bialskiego Centrum Kultury. Również wtedy prezydent próbował odpierać zarzuty o „kolesiostwo” w wyborze dyrektora BCK i zapewniał, iż wcale nie jest tak, że to Kadłubowska zostanie szefem tej bardzo istotnej z punktu widzenia miasta placówki. Jego zapewnienia radni opozycji kwitowali ironicznymi uśmiechami.

„Sex grupowy”, czyli nowe oblicze kultury

Samorządowcy przyjęli także ordynację BCK, z której wynika, iż tak jak chciał Waldemar Godlewski – uważany przez niektórych radnych opozycji za promotora Kadłubowskiej – kadencja nowego dyrektora powinna trwać od 3 aż do 7 lat. – Trzy lata to za mało, bo rok jest na wdrożenie, rok na działanie i rok na żegnanie – perorował Godlewski. Podczas obrad Rady Miasta dyskusja nabrała rumieńców także za sprawą „Sexu grupowego czyli psychoterapii”. Chodzi o tytuł sztuki kabaretowej, która będzie wystawiona w auli PSW 13 stycznia. Niektórzy z radnych ironicznie przewidywali, że to omen nowego oblicza kultury w Białej Podlaskiej… Szerzej o nowym Bialskim Centrum Kultury napiszemy w kolejnym numerze TP.