NA ODDECHACH DZIECI

O opinię poprosiliśmy senatora z południowego Podlasia, Grzegorza Biereckiego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta w Białej Podlaskiej, Dariusza Stefaniuka. Grzegorz Bierecki: W odniesieniu do całości rządów tej ekipy – nie tylko stu dni po reelekcji – rząd Donalda Tuska pogłębił różnię między najbogatszymi i najbiedniejszymi regionami Polski. Tym samym nie dotrzymał swoich obietnic i zaprzeczył polityce zrównoważonego rozwoju, można by wręcz rzec, że w pewnym sensie zapomniał o części Polski, w tym o regionie południowego Podlasia. Ten rząd popsuł, niestety, nie tylko wiele na „dziś”, ale również bardzo dużo na „jutro”, bo konsekwencje wielu jego działań i zaniechań będziemy odczuwać przez długie lata. Jedno z bardzo długiej listy zaniedbań, które jest dobrze widoczne w naszym regionie, dotyczy zapaści w szkolnictwie i przekłada się na wiele aspektów, od spadku poziomu edukacji po likwidację szkół. Jest takie ładne powiedzenie, które mówi, iż ziemia unosi się na oddechach dzieci spieszących do szkoły. To zdanie w sposób symboliczno – metaforyczny ukazuje wagę edukacji, która na skutek działań ekipy rządzącej znajduje się dziś w dramatycznym położeniu. Dariusz Stefaniuk: Nie mówmy o stu dniach, podsumujmy tysiąc pięćset dni, bo tak należy patrzeć na bilans „dokonań” rządu Donalda Tuska. Dla kraju, a zwłaszcza dla takich regionów, jak nasz, to był zły czas. Pracownik zatrudniony w Warszawie zarabia dziś średnio około 100 tysięcy złotych rocznie, gdy tymczasem w oddalonym o ponad sto kilometrów w Radomiu już tylko 24 tysiące rocznie. W naszym regionie z pewnością nie jest lepiej, niż w Radomiu. To za kadencji tej ekipy dramatycznie pogłębił się podział na Polskę biedną i bogatą. Ten rząd spowodował zapaść w oświacie i pośrednio odpowiada za to, że południowe Podlasie zostało, w pewnym sensie, odcięte od świata. Nie mamy PKS, bardzo mocno ograniczono nam połączenia kolejowe z Warszawa i reszta kraju. Grzechy tej ekipy można by mnożyć bez końca. Nie mam wątpliwości, że mieszkańcy naszego regionu nie będą wspominać dobrze rządów Donalda Tuska.