Narodowy Dzień Pamięci

Jednym z niewielu tego typu pamiątek w Białej Podlaskiej jest tablica na murze bialskiego więzienia poświęcona jednym z bardziej brawurowych akcji „żołnierzy wyklętych” uwolnienia więźniów podziemia zbrojnego po II wojnie światowej. Bezpośrednio po II wojnie światowej więzienie spełniało rolę miejsca odosobnienia nie tyle dla kryminalistów, ale dla patriotów polskich skazanych tylko za to, że byli członkami organizacji konspiracyjnych nieakceptującymi władzy ludowej. Tablica poświęcona jest trzem ucieczkom z bialskiego więzienia. Wszystkie te akcje miały miejsce w latach 1944-45. 6 października 1944 roku grupa dywersyjna pod dowództwem Roberta Domańskiego pseudonim Jarach uwolniła przy współpracy strażników, byłych partyzantów AK Zenona Tadeusza Barczyńskiego ps. Baśka i Antoniego Samosia ps. Enka uwolniła kpt. „Rocha” Aleksandra Wereszko. Kolejna akcja miała miejsce w nocy z 7 na 8 marca 1945 roku oddział ROAK pod dowództwem jak w pierwszej akcji Roberta Domańskiego ps. Jarach uwolniła 106 żołnierzy organizacji konspiracyjnych. Ważną role w przygotowaniu operacji odegrał zastępca naczelnika więzienia Andrzej Sobol . W obu tych akcjach zwierzchnie dowództwo nad operacją miał kpt. Stefan Wyrzykowski ps. Zenon. Ostatnia akcja miała miejsce 21 maja 1945 roku. Odział specjalny pod dowództwem Stanisława Bogdanowicza ps. Tom uwolnił pięciu więźniów. Te trzy akcje świadczą o tym, że działalność podziemia dotyczyła również samego miasta. Akcjom tym pomimo znacznych skutków nie nadano większego rozgłosu. Aby uczcić tak doniosły dzień i przypomnieć o tych wydarzeniach kwiaty pod tablicą pamiatkową złożyli dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ppłk Bogusław Woźnica, zastępca dyrektora mjr Leszek Wojciechowski, o. Piotr Woźniacki, przedstawiciele fundacji Kocham Podlasie z Wojciechem Łocheńskim na czele, dyrektor biura senatora Grzegorza Biereckiego Robert Gmitruczuk, przedstawiciele Klubu Kibica z Białej Podlaskiej. 2 marca w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w ramach zajęć edukacyjnych odbędzie się projekcja filmu” Żołnierze Wyklęci” w reżyserii Joanny Maro.