ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” ZAPOMNIANI BOHATEROWIE

BCH i wiele innych. W roku 1944 w ramach akcji „Burza” żołnierze AK, jako gospodarze terenu, współdziałali z wojskami sowieckimi w wyzwalaniu ziem polskich. Gdy przestali być potrzebni, potraktowano ich, jak wrogów ustroju: wielu z nich aresztowano i zamordowano, wielu innych zesłano na Syberię. Ci, którzy uniknęli tragicznego losu, zostali zmuszeni do ponownej konspiracji. W oficjalnej propagandzie patriotów walczących z reżimem komunistycznym nazwano bandytami, „zaplutymi karłami reakcji”. „Podziemna” wojna, która toczyła się na ziemiach polskich w latach 1944 – 1953, została zapomniana, a żołnierze w niej walczący nazwani „wyklętymi”. W rzeczywistości byli to wielcy patrioci, na terenach południowego Podlasia w dużej mierze wywodzący z warstwy chłopskiej, dla, których ustrój socjalistyczny dawał pozornie najwięcej: gospodarstwa, ziemie, „demokrację” – nie dawał jednak wolności. Ci zapomniani bohaterowie, którzy nie mogli zaakceptować Polski zniewolonej i z sowietyzowanej – do końca pozostali wierni swoim ideałom. Na mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku dzień 1 marca obchodzimy, jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.