NIEZWYKŁA KONFERENCJA

sejmowym. Tu odbywały się polsko-litewskie sejmy i tu zapadło dla obu krajów wiele ważnych ustaleń. Jesteśmy tu po to, by uświadamiać gminy. Chcemy wspierać lokalnych samorządowców i pomagać w zmianach, by z dnia na dzień mieszkańcom południowego Podlasia żyło się lepiej”. – Dziękuję gospodarzowi dzisiejszego spotkania, burmistrzowi Pawłowi Kędrackiemu oraz przybyłym gościom za wygłoszone prelekcje. Chciałbym również prosić o wsparcie dla Tygodnika Podlaskiego, z którego jesteśmy dumni, na łamach którego chcielibyśmy pokazywać uczciwych samorządowców z południowego Podlasia” – spointował spotkanie senator Grzegorz Bierecki. Organizatorami konferencji była Fundacja „Akademia Samorządności” oraz Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.