Miejska edycja Ośmiu Wspaniałych

ucząca się w Białej Podlaskiej oraz powiecie bialskim. Zgłoszenia należy przesłać do 12 kwietnia na adres organizatora edycji miejskiej (KK Eureka). 16 kwietnia odbędą się eliminacje lokalne, a 3 czerwca zakończenie edycji ogólnopolskiej w Białymstoku. Karty zgłoszeń oraz szczegóły konkursu dostępne na stronie: www.eureka.bialapodlaska.pl